Venstre satser på Oslo-idretten

Handballfestivalen på Vikahaugane, Foto: Geir Angeltveit

Under onsdagens budsjettbehandling prioriterte Venstre idretten høyt. Venstre ønsker en raskest mulig realisering av Åsland skytebane, Lillomarka arena og Valle Hovin.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Dessverre ble det ikke flertall, da byrådspartiene sammen med Rødt stemte mot Venstres forslag. Venstres Guri Melby mener det er synd.

-Arbeiderpartiet gikk høyt på banen i valgkampen med utallige løfter om nye idrettsanlegg. Det er derfor ganske oppsiktsvekkende at de i sum gir mindre penger til idretten enn vi la opp til i det gamle byrådets budsjettforslag. Og ikke bare er summen lavere enn den vi hadde, men de tok altså ut Åsland skytebane av budsjettforslaget sier Melby.

Åsland skytebane topper idrettskretsens prioriteringsliste, og det er viktig for Venstre å realisere prosjektet. Venstre foreslo derfor penger til dette i sitt alternative budsjett, samtidig som Venstre setter av de samme pengene som byrådet til nye kunstgressbaner.

-I tillegg foreslår vi å igangsette Lillomarka arena i 2016 og fortsette prosjektet Valle Hovin. Alle disse tre prosjektene er viktige for idrettskretsen, og Venstre er opptatt av å lytte til deres ønsker og behov, fordi de kjenner anleggsstiuasjonen i Oslo svært godt, sier Melby.

Hun er skuffet over at det nå tilsynelatende er Arbeiderpartiets – og ikke idrettskretsens prioriteringer som er førende.

– Idrett er en viktig del av oppveksten til svært mange barn og unge over hele byen, og bidrar til samhold, trivsel og folkehelse. Da må tilbudet også være på plass. Vi prioriterer de prosjektene idrettskretsen mener er viktigst for å gi byens befolkning et godt og variert idrettstilbud, sier hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**