Viktig med nytt Jordal Amfi

Foto: Sveinung Bråthen

-Vi trenger nytt Jordal Amfi slik at vi får et nytt, moderne anlegg for ishockey i Oslo, sier nestleder i Samferdsels- og miljøkomiteen, Venstres Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Byantikvaren vil i stedet bygge ny konkurransehall et annet sted på området. Dette vil innebære nedbygging av parkareal, noe Venstre ikke ønsker.

-Dette er en populær park som brukes av mange. Verdien i Jordal-området ligger først og fremst i at selve området innbyr til idrett og aktivitet for alle som bruker området, mener Melby.

Hun er også redd for at alternativet med hall under bakken vil bli veldig kostbart.

–Da vil man måtte finne ny finansiering og vi risikerer at hele prosjektet settes i fare. Dette byrådet har vist at de ikke er villige til å bruke mer penger på idrettsanlegg, sier hun.

Melby mener byrådet må komme på banen nå og forsikre idretten om at de fortsatt ønsker å gå videre med prosjektet som lenge har vært etterlengtet.

–Nye Jordal må realiseres raskest mulig, og byrådets manglende avklaring i saken gjør at vi frykter forsinkelser i prosjektet, sier hun.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**