Sa ja til tilskudd til Elevorganisasjonen

Utvalsleiar Sissel Urke (V) ynskjer seg reiselivsfagskule i Hallingdal., Foto: Steinar Bleken
Elevorganisasjonen i Buskerud ville mistet sitt årlige tilskudd på kr 50 000,- om Fylkesrådmannens budsjettforslag hadde blitt vedtatt. Forslaget til kutt ble ikke godt tatt imot. Nå har fylkespolitikerne sagt ja til fortsatt støtte.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Fylkespolitikerne får full støtte fra Ungdommens Fylkesting i Buskerud, som i likhet med Elevorganisasjonen i Buskerud, representere ungdommen og ivaretar deres interesser.
-Ungdommens Fylkesting er i motsetning til Elevorganisasjonen, opprettet i regi av fylkeskommunen for å være ungdommens stemme til fylkespolitikerne. Ungdommens Fylkesting i Buskerud sier klart nei til å kutte støtten til Elevorganisasjonen. Det er det som er ungdommens mening, sa Jacob Sand Kruse i Drammens Tidende 18. januar.
Lyttet
Fylkespolitikerne lyttet til ungdommen og Hovedutvalg for utdanningssektoren i Buskerud vedtok 19.01.16 enstemming å videreføre det årlige tilskuddet på kr 50 000,- .
I tillegg ble det for 2016 bevilget kr 20.000,- ekstra, i forbindelse med at Helhetlig plan for langsiktig skoletilbud i Buskerud skal revideres. Hovedutvalget sikret da at Elevorganisasjonen skal være en viktig aktør i denne revideringen. I følge framdriftssplanen skal den helhetlige planen sluttbehandles i Fylkesutvalget og Fylkestinget i desember 2016.
Student
Organisasjonen er et talerør for elevene.
– Elevorganisasjonen er viktig for elevenes mulighet for å organisere seg og delta i den politiske debatten omkring spørsmål som berører skolehverdagen for ca 11.000 elever i Buskerud, sier Sissel Urke (V), Leder for hovedutvalg i Utdanningssektoren i Buskerud Fylkeskommune.
– Organisasjonen representerer et viktig perspektiv, ikke bare for dagens elever, men også for fremtidens elever, understreker hun.

 

Elevorganisasjonen i Buskerud
Elevorganisasjonen i Buskerud er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring og ungdomskoleelver i fylket. Det er en organisasjon av, med og for elever – som ønsker å skape en god skole for alle!

Ta kontakt på [email protected]

Kilde: Organisasjonens Facebook-side

Du kan følge Elevorganisasjonen i Buskerud på Facebook: her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**