Venstre frykter for månedskortprisen

Foto: Sveinung Bråthen

Venstres Guri Melby fikk forrige uke fikk svar på et spørsmål til byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG), der Berg sier at hun ikke vil garantere for at prisen på månedskortet ikke vil øke de neste fire årene. Melby er bekymret for at byrådet vil foreslå å øke prisene på månedskortet i stedet for å bevilge nok penger til Ruter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Venstre har siden vi fikk makt i Oslo vært garantisten for økte bevillinger og lav månedskortpris. For Venstre er det et mål at kollektivtransport skal være et naturlig førstevalg for så mange som mulig, og lav pris på månedskortet er et viktig virkemiddel for å få flere til å velge å reise kollektivt, sier Melby.

Melby viser til at Venstre i 2008 sørget for at månedskortprisen ble redusert, og at prisen i dag fortsatt er lavere enn i 2000. –Da vi senket prisen så vi at antallet reisende økte betydelig, og utviklingen har fortsatt. Det viser at lave priser på kollektivtrafikken har fungert godt for å få flere til å reise miljøvennlig, sier hun.

Melby er skuffet over byrådets manglende satsing på kollektivtrafikken siden de tiltrådte. –Først kuttet de i kollektivbudsjettet, og nå ønsker de å ikke frede månedskortprisen. Det er overraskende dårlig fra et byråd som hevder å ha store miljøambisjoner. Venstre ville aldri akseptert med på noen av delene. Å øke månedskortprisen for å sørge for nok penger i kollektivbudsjettene er å dytte ansvaret over på de kollektivreisende. Mens vi lot bilistene finansiere et godt kollektivtilbud vil dette byrådet overlate regninga til de som reiser miljøvennlig, sier hun.

Hun mener MDG-byråden er for opptatt av å bruke pisk for å nå klimamålene og for lite opptatt av å sørge for gode alternativer.

– Vi har helt siden byrådet tiltrådte ment at de restriktive tiltakene mot bilbruk mangler en tilsvarende offensiv satsing på kollektiv som gjør at det fortsatt vil være enkelt og billig å reise over hele byen. For at restriktive tiltak skal ha effekt, og også bli akseptert, er det viktig at vi sørger for at de grønne alternativene som kollektivtrafikken blir mer attraktive, sier Melby.

 

Les saken i Aftenposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**