Felles rusplan for Oppland

Følgende politiske uttalelse ble vedtatt på Oppland Venstres årsmøte 7. februar 2016:

Venstre vil ha felles rusplan for Oppland

I 2015 økte antallet dødelige overdoser i Oppland til 10, etter å ha vært nede på 2 og 3 i noen år. Dette er en alvorlig situasjon og viser at vi står overfor en stor helseutfordring. Ruspasienter har en levetid som er 20 år kortere enn den øvrige befolkningen.

I 2017 skal rus og psykiatri bli en del av Samhandlingsreformen. Kommunene vil da få et større ansvar for rus- og psykiatripasienter som er ferdigbehandlet i sykehus.

Oppland Venstre krever at Sykehuset Innlandet og KS på vegne av kommunene i Oppland utarbeider en felles rus- og psykiatriplan for å styrke tilbudet til disse pasientene og samarbeidet mellom seg. Sørlandet Sykehus og kommunene i Agder har startet et slikt planarbeid.

Venstre, Krf og regjeringspartiene har blitt enige om å bruke 2,4 mrd kr på en opptrappingsplan for rus fram til 2020. 1,5 mrd kr skal gå til kommunene. Kommunene i Oppland må gå sammen og samarbeide om et mer systematisk tilbud til ruspasienter:

  • Flere tilpassede boliger
  • Etablere brukerplan som felles oppfølgingsverktøy
  • Styrket helsetilbud
  • Bedre ettervern med tilbud om aktivitet, utdanning eller arbeid
  • Styrke innsatsen overfor barn som pårørende
  • Unge kvinner i LAR-programmet (Legemiddelassistert rehabilitering) må få tilbud om gratis, langtidsvirkende prevensjon.

Se forøvrig oppslag i Oppland Arbeiderblad samme dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**