Trine Skei Grande gjest på årsmøtet

Trine Skei Grande var gjest på årsmøtet i Buskerud Venstre., Foto: Steinar Bleken

Årsmøtet i Buskerud Venstre gikk av stabelen 20.-21. februar på Lampeland og Venstreleder Trine Skei Grande var gjest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Trine Skei Grande snakket om hovedsakene i norsk politikk – og litt til – i sin tale til årsmøtet.

Flyktninger
Den første hovedsaken hun tok opp, er det som blir omtalt som den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig.

– Dette må Europa fikse og sammen må vi finne gode løsninger, sa Venstrelederen, som påpekte at det er en menneskerettighet å få levere en asylsøknad.

– Vi skal ikke bryte internasjonale konvensjoner og vi skal bevare asylinstituttet, sa Skei Grande.

Trine Skei Grande taler til årsmøtet om hovedsaker i norsk politikk.
Trine Skei Grande taler til årsmøtet om hovedsaker i norsk politikk.

En ny økonomisk situasjon
Hun tok også for seg den nye økonomiske situasjonen Norge står overfor.

-Her må vi snakke om nye muligheter, vi har vært alt for avhengig av oljeindustrien og nå står vi overfor en svær omstilling, påpekte hun.

-Mange kommer til å miste jobben sin, så det må skapes mange nye arbeidsplasser. Det kreves store investeringer for å få på plass fremtidens næringer, sa Skei Grande.

Miljø og klima
Miljø og klimapolitikk stod også på Skei Grandes agenda.

– Vi har gode løsninger og ressurser for å greie det grønne skiftet, men vi er avhengig at vi er villige til å gjøre det, sa Venstrelederen.
Hun mener at alle flyavgifter kan fjernes ved at flyene bruker biodiesel.

Les historien bak flyseteavgiften: Myter og fakta om miljøavgift på flyreiser

– Vi må ha en vekst som ikke tapper grunnresursene, Venstre vil ha avgift på det vi ”tapper” og ingen avgift på det som er ”grønt”, sa hun.
– Vi må resirkulere grunnressurser og vi må ha økonomiske mekanismer for den enkelte, gjerne gjennom skatten.

Barn
Venstrelederen var også opptatt av barna.

– Alle barn skal ha mulighet til å utvikle seg selv med siner evner. Ikke spør: Hva skal du bli, men – hvem skal du bli.

Skei Grande understreket også at barnekultur har en egenverdi og ønsker mer fokus på hvordan vi kan vi øke barn og unges deltakelse i samfunnet vårt. Barns personvern er også svært viktig i en tid der alt deles på sosiale medier.

Posisjon
Hun brukte litt tid på å fortelle hvordan det er å være i posisjon gjennom å være støtteparti for regjeringen og oppsummerte slik:

– Vi må like å stå i stormen.

Veien fram mot 2017
Sist, men ikke minst, tok Trine Skei Grande for seg organisasjonsbygging og veien fram mot Stortingsvalget 2017. En vei og en valgkamp som vil kreve stor innsats fra alle i Venstre.

Venstrelederen har målet klart:

– Vi skal ha det beste programmet
– Vi skal ha de beste kandidatene
– Vi skal ha en godt skolert organisasjon
– Vi skal ha en god kampanjeorganisasjon

Så da er det bare å brette opp ermene og starte den lange valgkampen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**