Mirjam Engelsjord: “Elektrifisering av jernbanen – nå”

Foto: Jo Straube

Delegasjonsleder for Hedmark Venstre, Mirjam Engelsjord fra Stange, holdt en klar og tydelig tale under Venstres landsmøte i Tønsberg. Mirjam tydeliggjorde behovet for å styrke jernbanesatsinga i Norge.

Les innlegget her:

“Venstrefolk,

takk for mange gode innlegg om jernbane – ja vi er og skal være jernbanepartiet

Nå er tiden inne kommet for å elektrifisere jernbanestrekninger i Norge.

  • Det er god klimapolitikk
  • Det er god arbeidslivspolitikk
Det haster med å sikre fremføringen av gods mellom landsdelene, med utslippsfrie transportløsninger til å frakte gods fra Nord og Midt-Norge og ut i Europa

Det er på tide å få en større kapasitet til å transportere gods på bane.

I dette bildet er elektrifisering av Røros- og Solørbanen helt avgjørende. Ny godsterminal, krysningsspor og plattformforlengelser ved Kongsvinger og på Kongsvingerbanen hører med.

En sammenkobling av Røros og Solørbanen med Kongsvingerbanen og videre til Sverige – fører mennesker og gods rett ut på det europeiske markedet.

For disse banene er det ingen god strategi å vente, sier Jernbanedirektør Elisabeth Enger:

“Vi ser at fordelene med disse banene, både som alternativ for Dovrebanen og som avlastning av Hovedbanen, vil være store. Når arbeidet med InterCity-utbyggingen vil pågå i mange år, må Dovrebanen også holdes stengt i lange perioder. Da kan togene komme frem langs Røros- og Solørbanen.”

 

I Venstre har vi tidligere vedtatt å vurdere elektrifisering av Rørosbanen – nå er utredningen fra Jernbaneverket kommet og tiden er inne for å gjennomføre dette klimatiltaket. Elektrifisering av Røros og Solørbanen handler om å få
vekk forurensende dieseltog og innføre utslippsfrie tog

 

Dette vil oppfylle intensjonen i Stortingsvalgprogrammet: Øke kapasiteten for godstransport gjennom effektive terminaler, krysningsspor og godsterminaler for å få mer transport over på bane.

Venstre må befeste sin posisjon som jernbanepartiet i Norge i tida framover

Mirjam Engelsjord

Da hører elektrifisering av jernbanene med

Jeg kommer fra det største skogfylket

Hovedbestilling fra skognæringen i vår region er klar – elektrifisering – det er viktig nå

tømmer er ferskvare

eksporten øker

Avgjørende infrastruktur for oss i Innlandet – avgjørende når vi skal gjennomføre og bidra til vår del av det grønne skiftet

Veien mot Norge som verdens første fossilfrie velferdssamfunn innebærer elektrifisering av jerbanene i Norge:

Jernbaneverket sier :

“Miljøeffekten vil være stor ved å innføre null-utslippsteknologi på Røros- og Solørbanen”

De kommende årenes statsbudsjett må bli tidenes miljø- og klimabudsjett – elektrifisering av jernbanestrekningene våre er en del av jobben vi skal gjøre

Takk for oppmerksomheten”

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**