Seier for verneplan for Oslofjorden

Røyken Venstres Rebekka Borsch har sammen med stortingsrepresentant Ola Elvestuen og Venstre-kollegaer fra Akerhus, Oslo, Østfold og Vestfold jobbet for verneplan for Oslofjorden., Foto: Jo Straube

Venstre har sikret flertall i Stortinget for verneplan for Oslofjorden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Dette er svært gledelig. En verneplan vil bidra til å gjenoppbygge viktige fiskebestander og bevare det rike biologiske mangfoldet i området. Vi er den siste generasjonen som kan redde mangfoldet i Oslofjorden, sier sentralstyretmedlem i Venstre Rebekka Borsch.

Det er Stortingets miljøkomité som fattet vedtaket om å sette i gang arbeidet med en verneplan for Oslofjorden. Venstre har med dette sikret flertall for en sak fylkeslagene i Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold har jobbet med over flere år.

Partiet mener bl.a. følgende tiltak må inngå i en endelig verneplan:
– Forbud mot alt profesjonelt fiske, herunder lysfiske og bruk av trål.
– Forbud mot garnfiske og bruk av teiner/ruser i marine verneområder (det kan gjøres unntak for fiske av krabbe ved bruk av teiner).
– Fiske med snøre og stang tillatt, samt dorging.

Fakta: Vedtak i Stortinget
”Komiteen viser til Oslofjordens biologiske mangfold og ønsker et bedre vern. Komiteen har merket seg at vannforvaltningsplanene for Glomma og Vest-Viken omfatter deler av Oslofjorden og at vannregionene samarbeider om kunnskapsgrunnlaget.

Komiteen ber regjeringen iverksette et arbeid med å lage et kunnskapsgrunnlag for en vannforvaltningsplan for Oslofjorden. Komiteen viser til at Havforskningsinstituttet besitter verdifull kompetanse på dette området.”

Rebekka Borsch,
gruppeleder Røyken Venstre
Mobil 40044474
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**