God avtale om Oslopakke 3 – men Venstre lover kamp om kollektivpriser og el-bilfordeler

Foto: Sveinung Bråthen

Venstres gruppeleder i Oslo bystyre og nestleder i samferdsels- og miljøkomiteen, Hallstein Bjercke, sier han først og fremst er lettet over at forhandlingene ikke har brutt sammen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Oslopakke 3 er den viktigste forutsetningen for kollektivsuksessen i Oslo og Akershus. Det har vært en selsom opplevelse å følge disse forhandlingene fra utsiden, med stadige utfall i mediene og en svært lite konstruktiv opptreden fra byrådet i Oslo, sier Bjercke.

Bjercke sier at han er glad for at avtalen er i havn, og at han i hovedsak mener det er en god avtale. Likevel mener han Venstre i byråd ville fått til en bedre avtale.

– Økningen i kollektivprisene mener vi burde vært unngått og skjermingen av el-bilene i bomringen burde fortsatt. Jeg kommer likevel til å anbefale Venstres gruppe å stemme for avtalen i bystyret, fordi alternativet åpenbart er veldig mye dårligere, sier Bjercke.

Bjercke lover at Oslo Venstre skal kjempe for å sørge for lav billettpris og videreføring av el-bilfordelene. Han understreker viktigheten at at økningen i billettpris må være et engangstilfelle og at de økte midlene skal øremerkes prosjekter som kommer de kollektivreisende til gode.

– Avtalen gjør at vi får finansiert de viktige prosjektene Venstre startet arbeidet med da vi satt i byråd. Ny sentrumstunnel, Fornebubane og innkjøp av nye trikker er det viktigste for Oslo i denne avtalen, og jeg er også glad for at Manglerud-tunnelen og Røa-tunnelen prioriteres, sier Bjercke.

Bjercke er lettet over at ultimatumene som kunne veltet en milliardsatsing på sykkel og kollektivtrafikk i Oslo til slutt ble lagt til side.

– Denne avtalen burde vært ferdig forhandlet for flere uker siden. Jeg har hatt tett kontakt med Akershus Venstre gjennom hele prosessen, og er svært glad for at Solveig Schytz har sittet i rommet og bidratt til å bygge broer over det som i media har sett ut som en uoverkommelig avstand mellom partene. Jeg er overrasket over at byrådet har valgt å skru opp konfliktnivået ved enhver anledning. Jeg konstaterer at de svært lite konstruktive ultimatumene ikke har vunnet frem og at vi nå får den varianten av E18 som partiene i Oslo og Akershus har vært enige om siden 2012, sier Bjercke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**