Modig å bli selvstendig næringsdrivende – Leserinnlegg RB 16.06.16

Leserinnlegg Romerikes blad 16.06.16, Romerikes blad

“Samfunnet trenger arbeidsplasser, arbeidsplasser skapes – de vedtas ikke.

(Leserinnlegget stod på trykk i sin helhet i Romerikes Blad torsdag 16.06.16)

Venstre ønsker derfor å støtte folk som har ideer og mot til å starte for seg selv. Forhåpentligvis er ideen så god at den lille bedrift vokser slik at flere blir ansatt. Vi er avhengig av dette om vi skal sikre velferden vår i framtiden. Mange er skeptiske til at samfunnsoppgaver løses på kommersielle vilkår. Det er imidlertid viktig for et omstillingsvennlig og produktivt samfunn at noen tør å satse og levere tjenester og produkter på mest mulig ressurseffektivt vis. Konkurranse og etterspørsel gjør at leverandører skjerper seg, effektiviserer og omstiller seg i forhold til behov. Venstres leder Trine Skei Grande etterlyser nå svar fra Erna Solberg på om regjeringen vil komme med forslag for å bedre vilkårene til de selvstendige næringsdrivende.

Første nedgang siden 2009

Venstre ønsker at flere skal velge å forfølge en idé eller drøm, og ta skrittet å starte for seg selv. Det kommer ikke til å skje av seg selv. Tall fra SSB viser at det for første gang siden finanskriseåret 2009 er en nedgang i antall selvstendig næringsdrivende i Norge. Spesielt er det få kvinner som tør satse og ta det utrygge skrittet fra ansettelse til selvstendighet. I dag er det trygt og godt å være ansatt. Du får blant annet full sykelønn fra første dag og du er garantert arbeidsledighetstrygd (dagpenger) om bedriften du er ansatt i går konkurs. Å starte som selvstendig næringsdrivende er en helt annen virkelighet med andre betingelser for omsorgspenger, dekning av sykepenger under svangerskap, dekning av svangerskapspenger og dekning av omsorgspenger. Dette er noe av forklaringen på hvorfor så få kvinner satser som gründere.

Reel vilje hos flere?

I juni 2014 fikk Venstre et samlet Storting med på at det skal foretas en gjennomgang av enkeltpersonforetaks rammevilkår, slik som skattemessige betingelser og sosiale rettigheter, med sikte på konkrete forslag til forbedringer. Om det blir noen forbedringer for de selvstendig næringsdrivende av dette initiativet, vil vise seg. Det avhenger av om det er en reell vilje hos flere enn Venstre for å gjøre det litt mindre risikabelt å starte og drive for seg selv. Lørenskog og Rælingen Venstre ønsker også flere gründere velkommen, og satte temaet på agendaen i medlemsmøte. Budskapet vi hørte var at det er krevende å starte og drive en bedrift, med en mengde forskrifter, skjemaer og rapporter som skal følges opp. Forenklinger kan gjennomføres, samtidig som for eksempel svart arbeid må hindres og skatter må betales. Alternativet er ikke nødvendigvis å gjøre inngangsporten større, men vel så mye å heve kompetansen til de som vil starte opp. Ved å avholde oppstartskurs og tilrettelegge for næringskrybber, økes sannsynligheten for å bringe selskapet over den første kneika og videre. Ved å tilrettelegge for flere bedrifter i en

Torild Jørgensen, Leder Lørenskog Venstre

Torild Jørgensen, Leder Lørenskog Venstre

næringskrybbe, vil det etter hvert kunne etablere seg nisjebedrifter som gir bedriftene råd, i tillegg til bedrifter som vokser og skaper arbeidsplasser for flere. I en tid med fokus på miljø- og klimautfordringer, er det også helt klart positivt med arbeidsplasser i nærområdene. Kortreiste arbeidsplasser vil være til glede for både arbeidstagere og deres familie.”

Leder Rælingen Venstre, Øystein Flesland

Leder Lørenskog Venstre, Torild Jørgensen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**