Tomme lovnader fra Vee Bratlie om Tofte og biodrivstoff

Venstre-politikerne Tove Hofstad og Rebekka Borsch mener Høyre fører en utdatert politikk rundt utviklingen av Tofte.
Tove Hofstad, Rebekka Borsch, Kampanjebilder Buskerud venstre., Foto: Sveinung Bråthen

Venstre-politikerne Tove Hofstad fra Lier og Rebekka Borsch fra Røyken støtter sin kollega fra Hurum, Gunn-Torill Homme Mathisen, i striden om utviklingen av Tofte og det planlagte anlegget for biodrivstoff. De to kritiserer Høyre-ordfører Monica Vee Bratlie for å føre en utdatert politikk og for å komme med lovnader rundt sjøtransport av tømmer som ikke har rot i virkeligheten.

Lierstranda ikke et alternativ

– Ordfører i Hurum, Monica Vee Bratlie, prøver å dekke over den trafikkfarlige situasjonen for Toftes innbyggere ved å vise til at “mest mulig av transporten skal gjøres med båt”. Hvor skal disse båtene komme fra og legge til? Lierstranda er ikke et reelt alternativ, der skal det bygges fjordby, og tømmerterminalen har bare midlertidig brukstillatelse, sier Venstres formannskapsmedlem i Lier, Tove Hofstad.

– I Lier er situasjonen på mange måter som på Tofte i Hurum: Folk vil utvikle området til bolig, fritid, tjenester og til arealer som passer inn i den eksisterende bebyggelsen. Det er fullstendig utdatert politikk å skulle legge svære industrianlegg midt i et tettsted og nær en skole, slik Høyre jobber for i Hurum, kritiserer Buskerud Venstres stortingskandidat og formannskapsmedlem i Røyken kommune, Rebekka Borsch.

Innbyggerne betaler prisen

Innbyggerne er de som må betale prisen, og den er høy. Både i form av den farlige transporten på altfor trange veier, på grunn av støy og støv og på grunn av den risikoen det innebærer å ha drivstoffproduksjon plassert midt oppi et tettsted. For ikke å snakke om utviklingsmulighetene Tofte kunne ha hatt uten et slikt anlegg som drar ned prisene på både tomter og boliger og som gjør det mindre attraktivt for investorer å se mot Hurum, mener de to Venstre-politikerne.

– Selvsagt er også Venstre for utvikling av biodrivstoff, det har vi vært en forkjemper for lenge. Men da skal det være basert på norsk skog, skogavfall og annet bioavfall, ikke basert på tømmer som kommer langveis fra. Og dessuten må slike anlegg legges på plasser som er egnet. Det er ikke Tofte, med sine mer enn 3000 innbyggere, understreker Rebekka Borsch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**