Stor satsing på sykkelhotell

Sykkelhotell Lillestrøm, Solveig Schytz

Det skal bli lettere å kombinere sykkel og kollektivtrafikk. -Jeg er svært glad for at fylkesrådmannen i sitt budsjettforslag legger opp til en stor satsing på sykkelhotell på jernnbanestasjonene i Akershus, sier Venstres Solveig Schytz, leder for hovedutvalg for Samferdsel i Akershus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Sykkelhoteller i Asker og Lillestrøm

Et flertall av fylkestinget har ønsket en økt satsing på innfartsparkering og særlig gode parkeringsfasiliteter for sykkel, det er derfor svært gledelig at fylkesrådmannen i sitt forslag til økonomiplan og handlingsprogram til samferdselsplanen legger opp til at satsingen på bygging av sykkelhoteller på jernbanestasjonene i Akershus nå får et stort løft sier Schytz. I juni åpnet sykkelhotellet i Asker, og i september åpnet nytt sykkelhotell ved Lillestrøm stasjon. Begge er bygd av Akershus fylkeskommune og Jernbaneverket i samarbeid.

Og Kolbotn, Ski, Ås, Vestby og Sonsveien

Nå fortsetter denne satsingen, og i 2017 og 2018 vil det bygges sykkelhotell også på Kolbotn, i Ski, Ås, Vestby og på Sonsveien stasjon. I tillegg  kommer et sykkelhotell til på Lillestrøm.  – Det er viktig å prioritere trygg sykkelparkering ved de største kollektivknutepunktene i regionbyene i fylket, men også f.eks langs t-banelinjene våre avslutter Schytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**