Hadelandspakke i Venstre-budsjettet

Tirsdag 1. november ble Venstres alternative budsjett lansert. Der ligger penger til flere viktige tiltak på Hadeland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Ketil Kjenseth, Venstres representant fra Oppland, har lyttet til lokale innspill og lagt inn penger til blant annet Solobservatoriet, Gjøvikbanen og Kistefosmuseet i budsjettet. Dette skal det nå forhandles om med regjeringen og KrF.

– Det ligger faktisk det vi kan kalle en Hadelandspakke inni Venstres budsjett for 2017. Får vi det som vi vil, vil regionen komme veldig godt utav det.

Kjenseth fortsetter:
– En hovedprioritering for Venstre er jernbanesatsingen. For Hadelands del er de 10 millionene til arbeider på Jaren stasjon viktig. Her skal det blant annet lages mer plass til togparkering, som er avgjørende for satsingen på Gjøvikbanen. Nye togsett er like rundt hjørnet, og da må vi få større parkeringskapasitet.

Det skal også bli billigere å reise med tog:
– Det var skuffende at Gjøvikbanen ikke var blant strekningene som ble inkludert i NSB-rabatten på månedskort i første runde denne høsten. Nå ønsker vi å sette av 100 millioner kroner i 2017-budsjettet også, slik at månedskort blir billigere på alle strekninger, sier Kjenseth.

Månedskort blir billigere på alle strekninger

Andre konkrete potter som kommer Hadelandsområdet til gode, er to millioner til Kistefosmuseet og en halv million til Solobservatoriet på Harestua. Museet har lenge ligget langt under støttenivået for offentlig eide museer, tross stor økning i publikumsinteresse og –besøk.

Solobservatoriet blir et spleiselag mellom staten, Lunner kommune, Oppland fylkeskommune og Lunner Almenning, hvis Kjenseth får det slik han vil.

– Den halve millionen vil være et viktig statlig bidrag til arbeidet med fremtidig konsept for observatoriet. Dette kan virkelig by på spennende muligheter for Hadeland og Oppland, uttaler Kjenseth.

Hadeland vil også styrkes gjennom andre, større poster i budsjettet. Blant annet foreslår Venstre hele tre milliarder i ekstra overføringer til kommunene – her får Hadeland 10 millioner kroner mer enn med regjeringens forslag.

Bredbåndutbygging i distriktene er på Venstre-budsjettet denne gangen som så mange ganger tidligere. På denne posten har Hadeland kommet godt ut tidligere, og ettersom behovet for fiber og trådløst ennå ikke er dekket, er det sannsynlig at regionen også vil få en del av tilskuddsmidlene denne gang.

– Jeg er kjempefornøyd med at vi har fått løftet Hadeland inn i budsjettet på en så god måte. Det er ikke tvil om at en slik bredde av tiltak vil ha en reell positiv effekt for regionen. Nå starter arbeidet med å overbevise de andre partiene om det samme, avslutter Kjenseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**