Grønt, sosialt og kunnskapsbasert budsjett

Foto: Daniel Skog

Jonas SteinTromsø Venstre har i dag lagt fram vårt felles-budsjettforslag-v-krf-og-sp-2016-19 for Tromsø i samarbeid med Krf og Senterpartiet. Budsjettet er endringer på administrasjonssjefens forslag.

– Budsjettet fra administrasjonssjefen var godt på en rekke områder, spesielt på næringssiden. Vårt alternative forslag gir imidlertid en profil som er mer grønn, mer sosial og styrker kunnskap i skolen, sier Venstres gruppeleder Jonas Stein.

Han er svært glad for at budsjettet allerede inneholder mange av Venstres viktigste satsninger som byggingen av Tromsøbadet og en helhetlig gjennomgang av tiltak for å forbedre kommunens økonomiske situasjon.

– Nå gjør vi et budsjettforslag som inneholder mye bra, enda bedre, sier han.

Grønn profil:

 • 40 millioner kroner mer på gang og sykkelveier
 • 40 millioner kroner mer på bedre skoleveier
 • 1 million kroner driftsmidler Tromsømarka
 • 1 millioner kroner til styrket vintervedlikehold
 • 0,5 million kroner i reduserte gebyrer for miljøhus

Sosial profil

 • Dobling av frivilligmillionen
 • Ingen økning i SFO-prisene
 • Ingen økning i kulturskoleprisene
 • Styrking av PsykHjelpa rettet inn mot ungdom
 • Styrking av GateJuristen
 • Styrking av Krisesenteret

Kunnskap i skolen

 • Styrking av etter- og videreutdanning for lærere
 • IKT-løft i skolen
 • Ny opptrappingsplan for helsesøstre
 • Reversering av kutt av biblioteket i Kroken
 • Reversering av kutt i tilskudd til Vitensenteret
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**