Styrket satsing på kunnskap og utdanning

Foto: Sveinung Bråthen

Venstre satser også mer på skole og utdanning enn byrådet legger opp til. Venstre forslår blant annet å innføre en alternativ AKS-modell, som sikrer alle byens barn fattige familier tilgang på gratis halvdagsplass i AKS.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

– For bare noen millioner mer enn det byrådet bruker på å gi gratis AKS til barna på 1. og 2. trinn i Groruddalen og Søndre Nordstrand, kan alle barn i lavinntektsfamilier i Oslo på 1.-4.trinn få gratis kjernetid i AKS. Det gjør ordninga mer treffsikker og gir den en bedre sosial profil, sier medlem av kultur- og utdanningskomiteen, Hallstein Bjercke.

Bjercke viser videre til at Venstre foreslår å styrke rådgivningstjenesten, etter- og videreutdanningstilbudet, svømmeundervisningen og utbedring av utstyrsparken i yrkesfagene. –Samlet sett leverer vi et budsjett som er bedre enn byrådets på kvalitet i opplæringen, sier han.

I tillegg legger Venstre inn midler til å utvide ordningene med Lesefrø og meråpent bibliotek. –Bibliotekene er viktige arenaer for integrering, læring og sosialt samvær. Lesefrø-prosjektet har vært en stor suksess som barnehagebarn har stort utbytte av, men ordningen må utvides. Det samme gjelder for meråpent bibliotek som er svært populært og som viser at tilgjengelighet er viktig for å få flere til å bruke biblioteket, sier gruppeleder Guri Melby, som er overrasket over at byrådet i sitt budsjett ikke la opp til dette.

De viktigste postene er:

 • 50 mill. til universell utforming av skolene
 • 6 mill. til styrket rådgivningstjeneste i skolen
 • 5 mill. kroner til å styrke etter- og videreutdanning i skolen gjennom Lærerløftet
 • 5 mill. til sommerkurs for yrkesfagelever
 • 5 mill. til utbedring av utstyrsparken i yrkesfagene
 • 5 mill. til styrket svømmeundervisning
 • 2 mill. til prosjekt med å redusere byråkrati i skolen
 • 2 mill til sommerskole for flyktninger
 • 2 mill økning i satsingen på kvalitet og kompetanse i barnehagene
 • 10 millioner til utvidelse av ordningene Lesefrø og meråpent bibliotek
 • Omlegging av ordningen med gratis Aktivitetsskole

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**