En halv million til Solobservatoriet

Ketil Kjenseth, Sveinung Bråthen

Hele veien for Hadeland: Ketil Kjenseth fikk forhandlet inn en halv million kroner til Solobservatoriet på Harestua i statsbudsjettet for 2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Opplandsrepresentanten har lenge vært en forkjemper for solobservatoriet, og fikk det først inn i Venstres alternative budsjett tidligere i høst. Nå har altså miljøkomiteen på Stortinget støttet Kjenseth og Venstres forslag, og satt av 500 000 til observatoriet, som i år fikk status som fredet kulturminne.

– Jeg er veldig glad for at de andre partiene har gått med på å øremerke denne summen til observatoriet i statsbudsjettet for 2017. Solobservatoriet har et superpotensial for undervisning og formidling av kunnskap til barn og unge, og vil kunne sette Oppland på kartet. Som ett av de best bevarte solobservatoriene i Europa vil det være viktig både for reiseliv og undeervisning, sier Kjenseth.

Han viser til at det er gjort et grundig forarbeid:

– Lunner kommune, Lunner Almenning og Snøhetta har allerede laget en helhetlig utviklingsplan for området. Dette er svært viktig, fordi solobservatoriet både er et såkalt fredet, teknisk kulturminne, og fordi at deler av området er innenfor markagrensa. I dag er det dessuten mangelfull infrastruktur til området.

Dette er altså én av tingene som må utbedres for at observatoriet skal få utnyttet sitt potensial. Kjenseth er fornøyd med at også staten nå er med på arbeidet med fremtidig konsept:

– Både Lunner kommune, Oppland fylkeskommune og Lunner Almenning har sagt seg villig til å bidra i et spleiselag. Jeg ser det derfor som naturlig at også staten bidrar, og er glad for at flertallet på Stortinget nå er enig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**