Ruter gjenoppretter busstilbud og holdepasser i Bærum

Foto: Margrethe Prahl Reusch

Kollektivtrafikken i Bærum fikk fra nyttår store endringer. Det kom nye ruter, nye tider og nye linjenummer. Alle linjer har fått endringer, noen større endringer og andre bare et nytt linjenummer. Mange holdeplasser har fått en betydelig i økning i antall avganger, men enkelte ruter har store endringer og har også fått et redusert tilbud ved at noen holdeplasser er fjernet.

Endringene berører mange, og Ruter har mottatt sterke reaksjoner, spesielt i Lommedalen/Bærums Verk og Rykkinn. Ruter har nå gjort en vurdering etter den første uka med det nye tilbudet, og vil gjenopprette noen av tilbudene etter tilbakemelding fra de reisende. Holdeplassene Økri og Eineråsen for busslinje 160E samt Strand og Kveldsroveien for busslinje 160 gjenåpnes, og tilbudet i Lommedalen gjenopprettes delvis.

Solveig Schytz -Jeg er veldig glad for at Ruter lytter til kundene sine og gjør nødvendige tilpasninger allerede nå sier Solveig Schytz (V), leder av hovedutvalg for samferdsel. Vi forventer også at reisemønstre blir overvåket godt og at det blir gjort fortløpende vurderinger og nødvendige endringer i månedene som kommer sier Schytz.

Ambisjonen er at også Bærum skal få et sammenhengende nettverk av kollektivtilbud med høy frekvens slik Oslo har, samtidig er vi opptatt av at ytterkantene som har hatt mange ekspressbusser også skal ha et godt kollektivtilbud. Bussene i Bærum får nå mer enn 30 prosent flere avganger. Det skal være enkelt å reise kollektivt, målet er jo at flest mulig skal reise kollektivt, og det er viktig å huske på at resultatet av ruteomleggingen skal være at mange får et bedre tilbud avslutter Schytz.

Tiltak som iverksettes:

Gjenåpne holdeplasser:

  • Økri og Eineåsen ved Rykkinn for busslinje 160E slik at ekspressbussen og rutebussen får samme stoppmønster
  • Strand og Kveldsroveien for busslinje 160

Lommedalen:

  • Invitere til dialog med Bærum kommune og kundene i Lommedalen slik at vi forstår konkret hva utfordringene består i
  • Gå i dialog med Bærum kommune for å få ordnet snurundellen ved skolen
  • Som en midlertidig løsning vil vi kjøre innerst i dalen inntil snurondellen ved Lommedalen skole er ferdig, da vil to av avgangene snu der.

Rykkinn:

  • I tillegg til de gjenåpnede holdeplassene på Rykkinn ønsker Ruter å gjøre tilleggsanalyser og finne ut mer om hva kundene som nå bruker 160E synes om endringen og hvordan de reiser etter endringen.

Les mer om endringene på Ruters nettside:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**