Lier Venstres nye styre i 2017

Foto: Venstre

Lier Venstres årsmøte har i dag, 15. januar 2017 valgt Caroline Thorbeck som ny leder av lokallaget.

Caroline er 33 år, bor på Nøste, men er vokst opp i London. Hun har en mastergrad i statsvitenskap, og brenner for klimapolitikk og miljøvern, en medmenneskelig asylpolitikk og nye arbeidsplasser. Hun har et spesielt engasjement for personer som er prisgitt andre, og vil bruke sin posisjon som nestleder i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Lier kommune i perioden 2015-19 til å sikre et bedre tilbud til denne gruppen.

Resten av styret består av Jon Øyvind Lærum (nestleder), Simon Tobias Lund, Morten Thornquist, Live Egge og Geir Cato Kristiansen.
Verdt å merke seg er at dette styret har en snittalder på 28 år! Det lover godt for framtiden i Lier når ny og framtidsrettet politikk skal meisles ut.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon og ser slik ut:

Lier Venstre styre 2017:

  • Caroline Thorbeck, leder (Nøste)
  • Jon Øyvind Lærum, nestleder (Hegg)
  • Simon Tobias Lund, sekretær (Sylling)
  • Morten Thornquist, kasserer (Sylling)
  • Live Egge, medlem (Egge)
  • Geir Cato Kristiansen, medlem (Høvik)

Varaer:

  • Frank Gøran Pedersen, første vara (Gullaug)
  • Maria Kristine Løkstad Grande, andre vara (Hennummarka)
  • Sarbjit Singh Shergill, tredje vara (Høvik)

Gruppeleder, Tove Hofstad, tiltrer styret automatisk, uten stemmerett

Lier Venstres årsmøte ble avholdt 15. januar, 2017 kl. 18-21 i Learn Trafikkskoles lokaler på Lierstranda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**