Budsjettforliket gir kollektivmillioner til Buskerudbyen

Rebekka Borsch (V) gleder seg over kollektivmillioner.
Rebekka Borsch, stortingskandidat, Buskerud Venstre., Sveinung Bråthen

Budsjettforliket mellom regjeringen og Kristelig Folkeparti og Venstre kommer kollektivreisende i Buskerudbyen til gode. Der ligger det inne ekstra belønningsmidler til åtte storbyområder. Ikke mindre enn 425 millioner skal fordeles. Da kan det bli ekstra penger til kollektivknutepunktet på Bragernes. Stortingskandidat Rebekka Borsch (V) er fornøyd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Ekstrabevilgningene er penger som skal bidra til at flere reiser kollektivt, går og sykler.

Hyppigere avganger kan gi flere kollektivreisende i Buskerudbyen.
Hyppigere avganger kan gi flere kollektivreisende i Buskerudbyen.

– Venstre vil at Norge skal utvikle verdens mest miljøvennlige transportsektor. Fremtidig trafikkvekst i og rundt de store byene må tas av jernbane, kollektiv, sykkel og gange, sier Rebekka Borsch.

– Godstransport må overføres fra vei til sjø og bane. Fossilt drivstoff må erstattes av elektrisitet og andre rene energiformer, sier hun.

Det nye bussknutepunktet på Bragernes trenger 50 millioner kroner for å bygge om nedre del av torget før byggeprosjektet står ferdig. Finansieringen av dette arbeidet er foreløpig ikke på plass, men håpet er at ekstra bevilgninger fra Samferdselsdepartementet kan dekke opp noe av utgiftene. Det vil komme i tillegg til de 80 millionene som allerede er avsatt i statsbudsjettet til Buskerudbyen.

Den 3. februar skal Areal-, transport- og miljøutvalget i Buskerudbyen diskutere hvilke tiltak de skal søke midler til.

– Jeg tror dette prosjektet er så bra at vi vil ha mulighet til å få et betydelig beløp, sier Rebekka Borsch. For innbyggerne i Buskerudbyen vil det bety at vi får på plass tiltak for å lette biltrafikken og gi et bedre kollektivtilbud.

Rebekka Borsch (V) håper flere lar bilen stå og heller velger kollektivt.

– Målet må være å kunne tilby et bedre busstilbud raskere til kollektivbrukerne. Å øke tallet på avganger vil motivere flere til å ta bussen og la bilen stå, sier venstrepolitikeren.

Les også: Bussene flyttes til elva

– Tettsteder og byer må bygges omkring kollektivknutepunktene slik at behovet for å eie og kjøre bil reduseres, og slik at flere kan benytte seg av fleksible, klimavennlige transportløsninger, avslutter Borsch.

Følg Rebekka på Facebook: Rebekka Borsch – Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**