Årsmelding for Oppdal Venstre 2016

Årsmøte for 2016 i Oppdal Venstre, Foto: Oppdal Venstre

Oppdal Venstre avholdt årsmøte på Grøsethkaféen 22. Januar, med følgende årsmelding.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Styret har i 2016 bestått av:

  • Gerd-Mette Vatne Drabløs, leder​​
  • Henrik Ottersen, nestleder
  • Bjørg Golten Sneve​​​, kasserer
  • Iver Vammervold, sekretær
  • Eirik Lien, styremedlem

Varamedlemmer: Ingrid Husdal Dørum og Bente P. Sande

Årsmøtet for 2015 ble holdt på Grøsethkafèen 18. januar 2016. Det møtte 18 stykker. Styret har hatt 3 styremøter og behandla en rekke saker. Både Skype, telefon og e-post har blitt nytta til drøfting av styresaker. I tillegg har de åpne gruppemøta foran hvert kommune-styremøte blitt nytta til drøfting av aktuelle styresaker når det har vært nødvendig.

Foran alle kommunestyremøta har vi hatt åpne møter på møterom Rådmannsbua på Rådhuset for drøfting av saklista. Oppmøtet har vært godt hele året, og blir viktig å opprettholde inn i det neste året. Godt oppmøte er viktig for at våre fire representanter i kommunestyret har fått innspill og synspunkter med på vegen. Dette er en svært viktig møteplass for utmeisling av god venstrepolitikk lokalt. Diskusjonsforumet på Facebook er også godt brukt og anses som en suksess, her er det høy takhøyde, og mye god diskusjon som er gull verdt både for representanter og engasjerte medlemmer. Svakheten er at ikke alle er på Facebook og på den måten kan bidra med viktige innspill.

Oppmøtet har vært godt hele året, og blir viktig å opprettholde inn i det neste året.

Den 29. mai døde Odd Gunnar Jære Hoel etter lengre tids sykdom. Således var det slutt på en æra i Oppdal Venstre. Odd Gunnar har siden 60-tallet jobbet ustanselig for kommunen vår og for Venstre. Før han døde ble det holdt en hedersfest den 19. mars, der Odd Gunnar ble tildelt æresmedlemskap i Oppdal Venstre. Vi fylte Grøsethkaféen med sang og musikk, høytlesning og skrøner fra fordums tid. Også tidligere partileder og justisminister Odd Einar Dørum var tilstede.

Oppdal Venstre har vært synlige i arrangementer utenfor Oppdal. 15-17. April deltok Gerd-Mette Drabløs på Venstres landsmøte på Tønsberg. Iver Vammervold, Eira Vammervold, Eirik Lien og Gerd-Mette Drabløs deltok på nominasjonsmøtet i Trondheim 28. August. Gerd-Mette Drabløs og Eirik Lien deltok på Venstres Landskonferanse i Oslo i oktober. Der var det gode seminar om politiske saker for det kommende stortingsvalget, og våre deltakere var godt fornøyd med utbyttet.

Lokalpolitisk vises til egen årsmelding fra kommunestyregruppa, når det gjelder økonomien vises det til regnskapet. Øvrige utvalg nyter også av venstres tilstedeværelse, årsmøtet ble forelagt årsmeldinger fra samtlige utvalg vi er representert i.

Iver Vammervold tok initiativ til og fikk på plass nyhetsbrev. Den nye sekretæren skriver referat fra hvert kommunestyremøte og responsen fra de som følger vår Facebookside har vært god. Det settes pris på å få referat fra møtene fra andre enn lokalavisene. Oppdal Venstre har også hjemmeside, som administreres av Sjur Vammervold: www.venstre.no/sortrondelag/oppdal.

Medlemstallet er pr. 31.12.16 ifølge sentrale lister 34 medlemmer. Medlemstallet i Oppdal Venstre holder seg stabil. Vi hadde to nye innmeldinger i 2016, som anses å være godt i et år uten valg. 33 medlemmer har betalt kontingent for 2016.

Oppdal, 22. januar 2017
Styret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**