Rebekka Borsch i samtale med Erna Solberg om veien videre etter Brexit

Leder for Venstres internasjonale utvalg Rebekka Borsch i samtale med statsminister Erna Solberg og The Economist-journalist Tom Nuttall., Mona Lindseth

I anledning Venstres 133-års dag var det feiring i Gamle Logen. Kveldens gjest var statsminister Erna Solberg. Det ble både kake og en samtale mellom statsminister Erna Solberg og leder av Venstres internasjonale utvalg, stortingskandidat Rebekka Borsch (Buskerud Venstre) og journalist Tom Nuttall fra The Economist. Tema var veien videre for Europa og for Norge etter Brexit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Statsministeren var sporty og på kort varsel steppet hun inn for lederen av Lib Dems fra Stortbritannia, Nick Clegg, som måtte melde forfall.

Konsekvenser av Brexit

Folkeavstemningen om Brexit skapte stor politisk og økonomisk uro i Storbritannia. Valgkampen og valgresultatet synliggjorde en dyp tillitskrise mellom store deler av befolkningen og de politiske elitene. Brexit vil få stor betydning både for Storbritannia og for EU-samarbeidet.

Brexit vil også få direkte konsekvenser for Norge, fordi Storbritannia også vil tre ut av EØS-samarbeidet når de forlater EU. Bortsett fra et kraftig fall i pundet, har den økonomiske virkningen av resultatet av folkeavstemningen så langt gitt beskjedne utslag. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til utviklingen på noe lengre sikt. Usikkerheten som er skapt i markedene kan gi uante negative effekter.

Leder for Venstres internasjonale utvalg Rebekka Borsch i samtale med statsminister Erna Solberg og The Economist-journalist Tom Nuttall.

Erna Solberg beskrev godt i sin tale hvordan et lite og åpent samfunn som Norge er avhengig av godt fungerende internasjonale rammer, reguleringer og avtaler for handel over landegrensene. Over 80% av all vår eksport går til EU-land, og over 60% av det vi importerer kommer fra EU.

-Norge er tjent med sterke europeiske institusjoner, ikke bare på grunn av økonomien, men også for å sikre politisk stabilitet, rettsstaten og til syvende og sist sikkerheten, rettighetene og friheten til oss alle, sa Statsministeren.

-EØS-avtalen er av helt avgjørende betydning for Norge og norsk økonomi. EØS-avtalen sikrer norske bedrifter lik adgang på EU-markedet og den gjør det mulig for nordmenn å oppholde seg, arbeide, studere, forske og etablere seg fritt i hele EØS-området, sa Solberg.

Rebekka Borsch (V) gleder seg over kollektivmillioner.
Rebekka Borsch, stortingskandidat, Buskerud Venstre.

-Dette er rettigheter som mange i dag tar for gitt, men det er grunn til å minne om at dette er rettigheter som vi ikke hadde hatt uten EØS-avtalen. I tillegg til å hegne om EØS må vi selvsagt også sikre våre interesser i forholdet til Storbritannia, sa Stortingskandidaten.

– Storbritannia er – når olje og gass er inkludert – en av Norges aller største handelspartnere. Både for varer, tjenester, kapitalbevegelser og investeringer er Storbritannia svært viktig. Storbritannia er det største enkeltmarked for norsk vareeksport, sa Borsch.

-Med et mer aggressivt Russland, et USA i rask endring og andre store komplekse sikkerhetsutfordringer foran oss – som krigen i Syria, cyberkriminalitet, klimaendringer, flyktningkrisen – må de europeiske landene stå mest mulig samlet, sa Rebekka Borsch (V)

– Jeg mener også at politikerne i Europa i større grad må slutte opp om institusjonene og fellesskapene vi sammen har skapt gjennom 70 år, og bygge videre på samarbeid på tvers av landegrenser, sa hun.

Statsministeren understreket behovet for mer internasjonalt samarbeid og styring gjennom overnasjonale institusjoner.

– Jeg er helt enig. Også norske politikere må slå ring om Norge internasjonale arenaer for samarbeid, der EU er særdeles viktig. Vi er ikke medlem av EU, men vi er del av det liberale, åpne, frie og moderne Europa som nå er under press fra mange hold, sa Borsch.

– Det er krefter i sving som vil svekke kontinentet vårt, svekke vår frihet og vår måte å leve på. Rebekka Borsch (V)

Storbritannia er også del av dette verdifellesskapet. Derfor må alle involverte jobbe for å holde de potensielle skadevirkningene av Brexit så begrenset som mulig. Brexit ikke må svekke EUs evne til å håndtere de viktigste utfordringene man står overfor, understreket stortingskandidaten.

-Storbritannia er del av Europa og trengs i kampen mot terror, proteksjonisme og autoritære krefter. Storbritannia trengs fordi britene er del av den europeiske familien, understreket Borsch.

Følg Rebekka på Facebook: Rebekka Borsch – Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**