Venstre stoler på lærerne

En fornøyd Lars Peter Østrem fra Enebakk, forslagsstiller, Foto: Eidi Ann Hansen

-Vi vil løfte opp alle de gode lærerne vi har, fremme skolen og vise dem respekten de fortjener, sier Lars Peter Østrem, forslagsstiller for uttalelsen “Vi stoler på lærerne”, som ble vedtatt på Akershus venstres årsmøte i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Uttalelse:

Akershus Venstre vet at lærerne i barnehage og skole er nøkkelen til fremtidig utvikling og et godt inkluderende samfunn. Samtidig legges det et stadig økende press på læreren. Blant annet gjennom et økende pensum som skal formidles uten økt timeantall i skolen.

Stortingsmeldingen Fag- Fordypning- Forståelse har som formål å fornye fagene i skolen ved å gi elevene mer dybdelæring og forståelse. I tillegg skal skolens brede dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i skolehverdagen. Dette er i tråd med Venstres politikk.

Både sentrale og lokale politikere har et ansvar for å legge til rette for god læring. Både gjennom tilretteleggelse og ressurser til utstyr, utvikling og samarbeid hjem- skole. Det er viktig at lokalpolitikere tar eierskap til innholdet i skolen. Ikke gjennom detaljstyring, men gjennom prioriteringer av målsetninger i skolen og ved å gi lærere og pedagoger mulighet til veiledning og kompetansedeling. Lærerne skal få tid til å utvikle og prøve opplegg de mener fremmer læring og tid til å forske på egen praksis.

Vi politikere må lytte til profesjonen, slik vi har gjort med ønsket om mer praksis i videreutdanningen.

Vi vil løfte opp alle de gode lærerne vi har, fremme skolen og vise dem respekten de fortjener. Akershus Venstre er stolt av hva skolene og barnehagene allerede greier og sammen skal vi fortsette å utvikle et av verdens beste utdanningssystemer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**