Venstre vil ha en ny regjering

Toppkandidatene, Solveig, Abid og Tiril går for en ny blågrønn regjering, Foto: Lars Peter Østrem

– Venstre vil ha en ny regjering: Vi tror Venstre får størst gjennomslag for vår politikk i regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti, mener Akershus Venstres årsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Uttalelse, vedtatt 5. februar

Venstres ærend i norsk politikk er å sørge for at vi har et varmt og liberalt samfunn som tar vare på både miljø og mennesker, og som gir de samme mulighetene for de som kommer etter oss. Skal vi lykkes med dette må vi samarbeide med andre partier som har et noenlunde like samfunssyn. Venstre er et sentrumsparti med et grunnsyn som tar utgangspunkt i enkeltmennesker, og ikke i systemer.

Skape flertall

Venstres politiske løsninger er forankret i troen på enkeltmennesket, fellesskapet og en bærekraftig utvikling. Som et samarbeidsorientert sentrumsparti har Venstre gjennom årtier vist vilje og evne til å skape flertall for viktige løsninger for dagens og framtidens Norge.

Gjennomslag

Venstre har gjennom samarbeidsavtalen med den sittende regjering fått gjennomslag for en rekke viktige politiske saker. Blant de viktige gjennomslagene er ingen konsekvensutredning av eller oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja eller Mørekysten, en betydelig økt satsing på kollektivtransport og jernbane, økt innsats mot fattigdom, kvalitetsreform for SFO, opptrappingsplan for rusfeltet, egen ungdomshelsestrategi, lærerløft, sterkere jordvern og forbud mot mikroplast.

Ny regjering

Men Venstre vil ha en ny regjering: Vi tror Venstre får størst gjennomslag for vår politikk i regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti. Vi deler noen felles verdier som valgfrihet, rause fellesskap og nye muligheter. Vi legger kunnskap og forskning til grunn for rammene for politikken. Sammen vil vi kunne gjennomføre det grønne skiftet, legge til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser, og føre en ansvarlig økonomisk politikk.

Erna som statsminister

En regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre vil være plassert i det politiske landskapet på en måte som gjør at den kan søke flertall både til høyre og til venstre. Dette har også disse partiene erfaring med fra arbeidet i Bondevik II-regjeringen. På bakgrunn av dette går Venstre til valg på at vi ønsker en ny regjering og vil søke regjeringsmakt i en regjering bestående av disse partiene med Erna Solberg som statsminister.

Sentrum, ikke ytterkant

I den kommende Stortingsperioden ønsker Venstre å arbeide for en regjering der ytterpunktene i norsk politikk ikke er dominerende og toneangivende. De politiske løsningene for Norge må dannes i et samarbeid med sentrumspartiene og ikke mot ytterkantene. Akershus Venstre vil derfor at Venstre går til valg på at Norge skal få en ny regjering bestående av H, Krf og Venstre.