Borg Havn kan gi bedre byutvikling

Containere som illustrerer havn
Illustrasjon havn, Bergen Venstre

Venstre vil utvikle Østfoldbyene med færre trailere og et urbant næringsliv.

Østfold Venstre registrer at det ikke er politisk flertall for tidligere forslag fra Moss Venstre om å videreføre dagens lokale/regionale havn i Moss. Venstre går mot en ny storhavneutbygging i Moss. Venstre ønsker heller at nasjonalvekst i containertrafikken må skje over Borg Havn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Østfold Venstre ønsker å løse store lokale samferdselsutfordringer i Moss, Fredrikstad og Sarpsborg:

1) Biltrafikken kveler byeneog luftkvaliteten medfører helseplager:
Venstre vil ha miljøvennlige og målrettede bypakker som gir færre biler i alle bysentra.

2) Østfold utnytteri dagikke sin strategiske beliggenhet til å skapenyearbeidsplasser:
Venstre vil at arealene rundtstasjoneneutnyttes til byutvikling og urban næringsutvikling.

3) Fredrikstad og Borg Havn er ikke koblet på E6:
Venstre vil koble Fredrikstad på E6 med en ny havnevei mellom Borg og Årum/Sarpsborg.

4) Fergetrafikken i Moss stopper byutviklingen:
Venstre vil legge Riksvei 19 i tunell under Moss by.

5) Jordvernet i Østfold er truet av byer som flyter utoversine grenser:
Venstre vil fortette byene slik at arealer utenfor byene kan vernes.

6) Trafikkøkningen på E6 sprenger prognosene:
Venstre vil flytte gods til bane og øke kollektivsatsningen.

Mest mulig gods må losses direkte på bane fra Gøteborg Havn. Behovet for havner i Oslofjorden vil endres. Borg bør utvikles til en nasjonal sentralhavn. Dette vil åpne for mange nye grønne arbeidsplasser i hele fylket. En satsing på Borg vil også utløse finansiering av ny havnevei fra Borg/Fredrikstad til Årum/E6.

Uttalelse fra fylkesårsmøtet i Østfold Venstre 11. februar 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**