Vi ser mulighetene: det vi vil – får vi til

Joakim Karlsen, Maren Hersleth Holsen, Finn-Erik Blakstad, Runar Oudmayer

Stedsutvikling og næringsutvikling i Østfold:

Hele Østfold har de beste forutsetningene for å lykkes med velferdsutvikling etter oljealderen. Vi har tilgang til fornybare naturressurser, arbeidskraft, kompetansemiljøer, marked og infrastruktur. I jakten på «den nye oljen» trenger vi et politisk lederskap som både prioriterer næringsutvikling med nye arbeidsplasser og stedsutvikling som gjør at mennesker som bor her trives.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Utfordringer:

  • Byene og tettstedene flyter utover sine grenser
  • Matjord og naturresurser er truet
  • Det er ofte enklest å bruke bil som transportmiddel
  • Industrikompetansen kunne vært bedre tilknyttet forskning og utdanning
  • 40.000 østfoldinger står utenfor arbeidslivet

Østfold Venstre vil:

  • Fortette alle tettsteder og byer
  • Stoppe utbygging mellom definerte byer og tettsteder
  • Bidra til å utvikle attraktive bomiljøer på små og store steder
  • Koble industrikompetansen til forskningsmiljøene i Halden, Fredrikstad og Ås
  • Samarbeide aktivt med kommuner og næringsliv for å få flere østfoldinger i arbeid.

Østfold Venstre mener det er en klar sammenheng mellom sosiale utfordringer i Østfold og et politisk lederskap som ikke definerer Østfolds fremtid godt nok. Østfold har falt mellom to stoler i oljealderen. Dersom velgerne gir Østfold Venstre et stortingsmandat, lover fylkeslaget at Østfold skal løftes inn i fremtiden. Østfold trenger en representant på Stortinget som kan bidra til å definere fylkets som landets nye grønne økonomiske motor. Det vil gi bedre steder, flere jobber og en tryggere hverdag for alle østfoldinger.

Uttalelse fra årsmøtet i Østfold Venstre 11. februar 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**