Frykter for trafikksikkerheten på fylkesvei 120

Akershus Venstre vil ikke ha riksveistandard på fylkesvei 120, Foto: Hebue CC BY-SA 4.0

-Vi er ikke villige til å ofre matjord, riving av hus og store naturinngrep som kun legger til rette for en uønsket økt trafikk, heter det i uttalelsen vedtatt av Akershus Venstres årsmøte 5. februar 2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Uttalelse vedtatt på Akershus Venstres årsmøte 5. februar 2017:

Akershus Venstre frykter for trafikksikkerheten på Fv 120 gjennom Enebakk og Rælingen

Akershus Venstre krever økt fokus på trafikksikkerhet og begrensing av tungtrafikken gjennom Enebakk og Rælingen. Oslo må ikke skyve sine trafikkproblemer over til naboene. All tilgjengelig forskning tilsier at det ikke er mulig å bygge seg ut av trafikkvekst. Derfor ønsker vi ikke at fylkesvei 120 rustes opp til riksveistandard.

Vi er ikke villige til å ofre matjord, riving av hus og store naturinngrep som kun legger til rette for en uønsket økt trafikk.

I Enebakk passerer FV 120 fem skoler og et kommunesentrum, mens den i Rælingen passerer gjennom et boligområde inn mot Lillestrøm. Deler av veien har fortsatt ikke gang- og sykkelvei eller planfrie krysningspunkter ved skolene.

Akershus Venstre krever økt fokus på trafikksikkerhet og begrensing av tungtrafikken gjennom de to kommunene.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**