Uttalelse: Miljøavgiftene må differensieres

Venstre vil ha en kraftig satsing på avansert biodrivstoff og fase ut bruken av palmeolje innen 2022.
Venstre vil ha en kraftig satsing på avansert biodrivstoff og fase ut bruken av palmeolje innen 2022. , Ill: Venstre

Lik avgift på drivstoff over hele landet rammer distriktene uforholdsmessig hardt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Staten krever inn avgift på bensin og diesel, for å få ned bruken av fossilt drivstoff. Byene har køkostnader og lokal luftforurensing samtidig som de har et relativt godt utbygd kollektivtilbud. Bygdene er uten kø og har et dårlig utbygd kollektivtilbud slik at de må bruke bilen for å løse transportbehovene. Disse forskjellene bør gjenspeiles i miljøavgiftene. I stedet for å legge på drivstoffavgiftene, bør miljøavgiftene legges over på de vegene som har plassmangel og hvor trafikken skaper stor lokal luftforurensing.

Oppland Venstre mener at avgiftene bør virke slik at flere reiser kollektivt. Da må avgiftene virke der folk har en reell mulighet til å velge et slikt tilbud. Ved å prise vegene der hvor man har alternative transportmidler, vil distriktene kunne løse sine transportbehov ved hjelp av bilen, mens bilbruken går tilsiktet ned der hvor man har andre transporttilbud. Dette vil også styrke kollektivtilbudet.

Det grønne skiftet må være relevant for hele befolkningen over hele landet, og gi følelsen av at vi står sammen om en omlegging til et grønnere samfunn.

 

Vedtatt på Oppland Venstres fylkesårsmøte 18.-19. februar 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**