Avtale om ny grønn transportpakke

Foto: Daniel Skog

Venstre har sammen med Høyre, Ap, Krf, Sp, SV, Rødt og MDG blitt enige om en avtale for en ny grønn transportpakke i Tromsø. De neste 20 årene skal det investeres 8 milliarder kroner i ny infrastruktur i Tromsø. 55% skal gå til kollektiv, gang og sykkel og 45% på nye veginvesteringer. 3,5 milliarder dekkes gjennom et nytt bompengesystem og 4,5 milliarder av stat/fylke/kommune.

– For Venstre har det vært avgjørende å legge til rette for et nytt grønt og bærekraftig transportsystem i Tromsø. Samtidig er kostnaden for den enkelte ikke for stor. Med normal bilbruk vil den månedlige kostnaden maksimalt være på 1344 kroner pr måned, sier gruppeleder Jonas Stein (V).

Både Jonas Stein og Morten Skandfer har vært med i forhandlingene for Venstre.

– Dette er en fremtidsrettet avtale for Tromsø. Den gjør det mulig å lage et mye bedre busstilbud og trygge forhold for gående og syklende. Den vil gi vegutbygging og bedre flyt i trafikken. Et bredt forlik hindrer omkamp ved fremtidige skiftende politiske flertall, og gir innbyggerne mer forutsigbarhet. I likhet med Tromsøbrua, Sandnessundbrua og tunnellene (alle brukerfinansierte) vil tiltakene i denne avtalen være helt avgjørende for at byen skal vokse og utvikles videre, sier Skandfer.

Hele avtalen kan leses her 3889_001

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**