En halv seier for nasjonalpark i Østmarka

Venstres lokallag rundt Østmarka sier ja til nasjonalpark., Lars Peter Østrem

Artikkel fra Romerikes blad 26. februar 2017

Flertallet i energi- og miljøkomiteen innstilte på at Stortinget skulle be regjeringen gjennomføre en utredning med sikte på å opprette en nasjonalpark i Østmarka basert på grunneiernes ønsker.

Grunneieren er Oslo kommune og denne grunneieren ønsker nettopp en slik nasjonalpark i Østmarka.
Men flertallet i Stortinget har en annen mening om dette.

– Vi tar behandlingen av dette forslaget i energi- og miljøkomiteen som en halv seier, her går mye i riktig retning. Kampen vil fortsette til vi er i mål. Internasjonalt er vi forpliktet på å verne 10 prosent av skogen vår. I dag er kun 3 prosent vernet, sier Solveig Schytz i Akershus Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**