Gir ikke opp kampen om nasjonalpark i Østmarka

Solveig Schytz vil ha nasjonalpark i Østmarka, Foto: Solveig Schytz

– Venstre gir ikke opp kampen om nasjonalpark i Østmarka, på tross av negativt svar fra Stortinget, sier Solveig schytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Stortinget sa i forrige uke nei til Nasjonalpark i Østmarka, på tross av at fem av de seks omkringliggende kommunene ønsker nasjonalpark: Oslo, Lørenskog, Ski, Rælingen og Oppegård. Enebakk ønsker ikke nasjonalpark.

Solveig Schytz, gruppeleder for Venstre i fylkestinget, er skuffet men ikke overrasket.

– Enebakk går glipp av mye, ved ikke å ønske seg nasjonalpark. Det kunne blitt bygget opp et nasjonalparksenter, de kunne fått midler til skjøtsel og tilrettelegging og bygget opp en kompetanse rundt Østmarka. Det ville vært store muligheter for markedsføring, økt turisme og nye arbeidsplasser. Enebakk kunne blitt et senter for dette. Nå sier de nei til, sier Schytz.

Og Enebakk sitt nei får store konsekvenser.

H, Frp og Sp sin begrunnelse for å ikke gå inn for nasjonalpark, var at ikke alle kommunene gikk inn for dette. Den delen av Østmarka som ligger i Enebakk., er eid av Oslo kommune. Allikevel var dette og de andre kommunenes tilslutning ikke tilstrekkelig for Stortingets flertall til å gå inn for nasjonalpark.

Venstre vil fortsette kampen for nasjonalpark i Østmarka.

– Jeg vil gjerne bidra til at flere i Enebakk ser mulighetene istedenfor begrensningene, så denne jobben vil jeg fortsette med, sier Schytz til Østlandets Blad.

Handlingsplanen for naturmangfold som ble vedtatt i Stortinget i mai 2016 skal følges opp i fylkene. Schytz er veldig glad for at miljøminister Vidar Helgesen sier han vil se på opprettelse av nasjonalpark i Østmarka som en del av oppfølgingen av denne.

Også SV, MDG og AP jobber for nasjonalpark.

– Jeg mener det er en stor styrke at såpass mange partier samles om denne saken. Vi må bare fortsette å jobbe på alle nivåer for å rette oppmerksomheten mot viktigheten av vern og alle mulighetene som ligger i en nasjonalpark, sier Schytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**