Naturmangfoldloven ligger fast

Foto: Christian Pedersen (tatt under kontrollerte forhold), Foto: Christian Pedersen

Oslo Venstre sier nei til revidering av naturmangfoldloven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Oslo Venstre anmoder våre to stortingsrepresentanter, og resten av Venstres Stortingsgruppe, å ikke gå med på en revidering av naturmangfoldloven i bytte mot et høyere bestandsmål.

Flertallet på Stortinget har vist at de ikke er til å stole på når det kommer til å forvalte Norges rovdyrbestand. Til tross for gode forslag fra regjeringen til en ansvarlig forvaltning av norske rovdyr har flertallet, bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, gått imot regjeringen og ønske om et bredt forlik. Flertallet har dramatisk senket bestandsmålet i strid med tidligere rovdyrforlik og vedtatt en overstyring av regjering og forvaltning i strid med dagens lov. Stortingsflertallet har vist en manglende respekt for rettsstaten og maktfordeling.

Det er Oslo Venstre sin oppfatning at dersom naturmangfoldloven åpner for flere hjemler for uttak av rovdyr, vil flertallet bruke de åpningene til å redusere rovdyrbestandene til under et eventuelt nytt bestandsmål. Flertallet har som mål å redusere rovdyrbestanden og ikke forvalte en norsk levedyktig rovdyrstamme. Dette vil bli lettere for stortinget dersom loven åpner for felling av rovdyr.

Oslo Venstre mener at ethvert forsøk på tvinge igjennom en revidering av naturmangfoldloven er i strid med samarbeidsavtalen og må føre til et brudd med Solberg-regjeringen.

 

Uttalelse vedtatt av styret i Oslo Venstre 27.2.2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**