Gratulerer med barnehagedagen!

Rebekka Borsch
Rebekka Borsch, Foto: Sveinung Bråthen

– Gratulerer med barnehagedagen til alle barn, foreldre og ikke minst alle voksne som jobber i barnehage! Skryt til Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som har valgt lek og lekens betydning for vennskap som tema! Man må øve på å leke sammen med andre, vente på tur, krangle og bli venner igjen. Derfor er det så viktig at barnehagen legger til rette for allsidig lek, sier stortingskandidat Rebekka Borsch fra Buskerud Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Gratis kjernetid i barnehagen

Venstre har fått gjennomslag for en ny ordning med gratis kjernetid for barn i lavinntektsfamilier. 30.000 barn har fått gratis deltidsplass i barnehagen gjennom denne ordningen.

Det er et av Venstres viktigste politiske gjennomslag. Fordi barna er aller viktigst, og vi som politikere må sørge for at alle barn får like muligheter uavhengig av bakgrunn! Er du enig?

- Det er viktig at barnehagen legger til rette for allsidig lek, sier stortingskandidat Rebekka Borsch fra Buskerud Venstre.
– Det er viktig at barnehagen legger til rette for allsidig lek, sier stortingskandidat Rebekka Borsch fra Buskerud Venstre.

Gir læringsfortrinn

Jeg mener at barns framtid ikke skal avgjøres av foreldrenes bakgrunn. Da trenger vi gode barnehager med dyktige fagfolk. Forskningsprosjektet “Gode barnehager for barn i Norge” viser at barn som har en barnehagelærer rundt seg i barnehagen, har et stort læringsfortrinn.

Dette er ingen overraskelse, men det bekrefter at Venstre i lang tid har hatt rett. Det er på høy tid at vi får en kraftig satsing på barnehagepersonells kompetanse.

Kvalitetsløft

I utkastet til stortingsvalgprogram har Venstre derfor foreslått at minst 50 % av alle ansatte skal være barnehagelærere, og at 80 % skal ha barnefaglig kompetanse. Dette vil gi barnehagene et kvalitetsløft som vil komme barna til gode.

Læringen og utviklingen som stimuleres her, vil gi dem et fortrinn resten av livet, fordi de blant annet blir bedre i språk og sosial samhandling. I tillegg får de en bedre barnehagehverdag her og nå.

Bør få rett til videreutdanning

Det er også på tide at barnehagelærere får rett til videreutdanning, slik at man holder kvalitets- og kompetansenivået ved like. Venstre har fått gjennomslag for at 3-5-åringer fra familier med lav inntekt får gå gratis i barnehage i kjernetiden, og vi har et mål om at denne ordningen skal utvides.

De aller fleste barn i Norge går allerede i barnehage. Da må vi vite at de får utbytte av det, og at de som jobber der, har kompetansen som behøves.

Det er på tide å løfte barnehagelæreren, framtidas viktigste yrke.

Rebekka Borsch
Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Stortingskandidat,
Buskerud Venstre

Følg Rebekka på Facebook
Rebekka Borsch – Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**