-Bedre er alltid mulig

Fylkesleder og landsmøtedelegat, Boye Bjerkholt på talestolen på Venstres landsmøte

-Venstre er et reformparti. Det skal vi være stolte av, sier fylkesleder og landsmøtedelegat, Boye Bjerkholt i sin tale til landsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Kjære landsmøte,

Reformer renner i blodet på Venstre. Ikke fordi forandring er et mål i seg selv, men fordi Venstre alltid har turt å stille spørsmål ved det bestående. Ikke fordi det bestående nødvendigvis er galt, men fordi vi tror at bedre alltid er mulig. Bedre ER alltid mulig.

Derfor er Venstre det store reformpartiet. Det var Venstre som innførte folkestyre, folkeskolen og folketrygden. Venstre har alltid gått foran for de store reformene, og vi har alltid satt folk først.

Kommunereform. Regionreform. Politireform. En vind av reformer blåser nå over Norge. Og noen steder blåser det mer enn andre.

Men vi er ikke i mål. Vi er stadig underveis, og vi skal stadig bli bedre.

Kommunereformen er ikke over. Arbeidet må fortsette, for å sikre sterke og gode kommuner som leverer likeverdige tjenester over hele landet, for å sikre at kommunene er i stand til å ta på seg stadig flere og mer komplekse oppgaver, og for å sikre at sammenvokste byområder får en bedre og mer helhetlig styring.

Vi må jobbe videre for at regionreformen sikrer sterke og robuste regioner får flere oppgaver og ta ansvar for regional utvikling og for overordnet areal og transport.

Og vi må jobbe for at politireformen faktisk fører til økt tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, i tråd med intensjonen.

Kjære landsmøte,

Venstre er et reformparti. Det skal vi være stolte av. Men vi må sikre at reformene fylles med innhold som faktisk forandrer Norge til det bedre. Det arbeidet krever at Venstre fortsatt sitter i førersetet, for som historien har vist oss, og det er like aktuelt den dag i dag, så er det Venstre som fører landet videre. Og viser at bedre er alltid mulig.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**