Høyere lønn til lærerne

Akershus sin 2. kandidat, Solveig Schytz, snakker for en bedre skole på landsmøtet.

-Vi må fortsette å satse på lærerne, ved å heve statusen, heve kompetansen og ikke minst heve lønna, sier Solveig Schytz til Venstres Landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Solveig Schytz sin tale til Venstres landsmøte, 31. mars 2017

Kjære landsmøte. Har dere sett glansen i øynene til en et barn som mestrer? Som mestrer å lese, å regne, å opptre foran ei forsamling eller å få fyr på bålet? Jeg har sett det, som mor til tre barn.

Jeg er takknemlig for alle lærere. Fordi de gjør verdens viktigste jobb.

Venstre satser på skolen. En god skole handler om at alle barn skal få like muligheter. Til å lære. Til å mestre. Til å bygge en grunnvoll for eget liv. Så alle kan ta ut potensialet sitt.

Da Venstre og Johan Sverdrup innførte Folkeskolelovene 1889 var det radikalt. Det la grunnlaget for en felles skole for alle barn. Nå kunne husmannsdattera sitte på den samme skolebenken som direktørsønnen.

Men også historien om bygging av folkeskolen har mørke sider. Tanken om at alle skulle bli like førte til en langvarig og mørk fornorskingspolitikk der samer og kvener gjennom skolen ble fratatt språk og kultur.

At alle barn skal få like muligheter må ikke forveksles med at alle skal bli like. Heller ikke i dag.

Barnehage og skole er de viktigste fellesinstitusjonene vi har i samfunnet.

Venstre vil at alle barn skal ha mulighet til å gå i barnehagen og på skolefritidsordning. Fordi det er avgjørende for å få en god start på skolen. Og på livet.

Språk er nøkkelen til like muligheter i skolen og i samfunnet. Derfor vil Venstre styrke språkopplæringa både i barnehagen og i skolen.

Så veit vi at den enkeltfaktoren som betyr aller mest for en god skole er dyktige og motiverte lærere. Derfor må vi fortsette å satse på lærerne, ved å heve statusen, heve kompetansen og ikke minst heve lønna.

I Akershus har vi det laveste frafallet fra videregående skole i landet. Det er ikke det lave tallet som er viktig, men det er de mange ungdommene bak statistikken som får muligheter til mestring, utdanning og arbeidsliv. En god oppvekst varer livet ut.

At Venstre satser på skolen handler fortsatt om å gi barn og ungdom like muligheter. I dag handler det om at gutten fra asylmotaket får sitte på samme skolebenk som direktørdattera. At barna som har mor eller far som av ulike grunner er utenfor arbeidslivet eller som sliter med sykdom også skal få gå i barnehagen. Så også deres foreldre kan se glansen i øynene til barna sine, som mestrer.

Kampen for at alle barn skal ha like muligheter fortsetter. For akkurat som i 1889 er det fortsatt slik at det er er ingenting som virker bedre enn utdanning for å utjevne sosiale forskjeller og løfte menneskers liv. Venstre bærer arven etter Sverdrup videre

Venstre er også i dag på lag med barna. Det er derfor Venstre satser på skolen. Det er derfor Venstre er på lag med framtida.