Stortingskandidat Rebekka Borsch: Framtiden er elektrisk!

Her kan du lese Buskerud Venstres stortingskandidat Rebekka Borsch sin tale under Venstres landsmøte i Ålesund. Ikke uventet var det klima som var tema.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Kjære landsmøte!

Framtiden er elektrisk! Den drives av energi fra sol, vind, vann og skog – i pakt med naturen.

Men denne framtiden kommer ikke av seg selv. Den må skapes, av oss som sitter i denne salen, og av mange flere her i Norge og i verden rundt oss. Dette er vår generasjons viktigste oppgave.

Og vi har dårlig tid.

Stadig mer tyder på at århundret vi er inne i kan bli det siste med levelige forhold for folk flest på kloden – med mindre vi handler nå.

Mye står på spill: velferden og tryggheten vår, matsikkerheten, overlevelsen av dyr og planter og overlevelsen til lokalsamfunn, byer – ja hele nasjoner.

Jeg er bekymret for at Eiliv, den lille gutten til Guri, og Sigurd, gutten til Trond, risikerer å bli gamle i en verden som ser helt annerledes ut enn den de skal vokse opp i.

Det er nå vi har handlingsrommet. Det er nå vi kan sikre klodens framtid. Hvis vi vil. Og det vil Venstre.

Og vi kan faktisk lykkes. Gjennom offensiv klimapolitikk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har kommet godt i gang med blant annet elbilsatsing, tidenes satsing på kollektivtrafikk, elektrifisering av oljeinstallasjoner og en klimalov. Men framover skal vi gire opp enda mer.

Framtidens bedrifter er en av de viktigste satsningene i Venstre.

Vårt mål er ambisiøst. Norge skal halvere sine klimautslipp innen 2030, og i 2050 skal vi være karbonnøytrale.

Det klarer vi. Med hjelp av grønne bedrifter, teknologi og en politikk som er på lag med folk, næringslivet og det offentlige.

Vi trenger kraftfulle grep. Vi trenger et reelt grønt skatteskifte, som gir lavere skatt på arbeid og billige klimasmarte løsninger.

Forskning skal vris fra det fossile til det grønne. Dessuten må det bli enkelt for deg og meg å velge grønt i hverdagen – i hjemmet, på jobben, på reise, i butikken og på fritiden.

Samtidig kan det grønne skiftet skape mange nye arbeidsplasser. Vi kan produsere mye mer fornybar energi og bærekraftige produkter fra skogen.

Solenergi er en del av løsningen.

Solenergi er en del av løsningen.

Og vi kan fremme teknologisk innovasjon i industri, maritim sektor, transport, finans og landbruk. For Venstre er det bedriftene som er den viktigste drivkraften i det grønne skiftet.

Skal Norge ha troverdighet i klimapolitikken – og det skal vi jo – må også oljepolitikken legge Paris-avtalen til grunn.

Betydelige deler av norsk olje og gass må bli liggende i bakken. Venstre vil at 24. konsesjonsrunde og andre nye lete-lisenser skal klima-testes.

Det norske folk ønsker ikke at de store partienes oljekjør bare fortsetter og fortsetter. Vi har flertallet av befolkningen bak oss i kampen om permanent vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Og denne kampen skal vi vinne, akkurat som vi skal vinne kampen om et grønt og trygt samfunn for våre barn og barnebarn!

Derfor, kjære landsmøte, er Venstre på lag med framtiden.

Framtiden er elektrisk, mener stortingskandidat Rebekka Borsch (V) fra Buskerud.

Framtiden er elektrisk, mener stortingskandidat Rebekka Borsch (V) fra Buskerud.

Rebekka Borsch,
Stortingskandidat,
Buskerud Venstre

Følg Rebekka på Facebook
Rebekka Borsch – Venstre
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**