-Vi bør ha et dyreombud

Margrethe Prahl Reusch, landsmøtedelegat 2017

-I Venstre er vi kjent for å la de svake gruppene få et talerør, de gruppene som ikke selv kan fronte sin egen sak. Hvem skal fronte dyrs egenverdi, foruten oss i Venstre, sier Margrethe Prahl Reusch til Venstres landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Kjære landsmøte

I fjor vedtok vi at dyr har egenverdi. I egenskap av å være levende, tenkende individer har altså dyr verdi.

Jeg vil henlede oppmerksomheten deres mot forslag #415 – opprettelse av et eget dyreombud. Rent redaksjonelt, kan forslagsstiller stille seg bak å eventuelt sette punktum der, og kutte resten av setningen.

I går ba Trine dere lytte til læreren. Denne læreren vil at dere skal lytte til dyrene. Utfordringen med å lytte til dyrene er at de er langt mer lavmælte og ordknappe enn vi mennesker. De trenger derfor vår hjelp til å få fremmet sine budskap i en verden der mellommenneskelig kommunikasjon går hurtig, via sosiale medier eller på andre arenaer der dyr kommer til kort.

I dag er det slik at dette dyrenes talerør er Mattilsynet. Og jeg må da spørre meg selv om vi kan sette likhetstegn mellom dyr og mat. Det mener jeg er helt absurd. I et samfunn der stadig flere velger å leve vegetarisk, er jeg ganske sikker på at mange er enige med meg.

Det er også slik at Mattilsynet ikke har dyrene og deres velferd som sitt primærområde. De har mange områder, også knyttet til mat og matproduksjon under sine vinger. Dette gjør dessverre sitt til at dyrenes stemme ikke blir så tydelig som den bør være eller kan være.

Mattilsynet gjør en god jobb, i de sakene der de er på banen, men det er ofte for sent. De kobles gjerne inn der ting allerede er gått altfor langt, og der dyr allerede er utsatt for vanskjøtsel og mishandling over lang tid.

Eksemplene på dette blir stadig flere og stadig grovere, både innen tradisjonelt husdyrhold som hund og katt, men også innen dyrehold i landbruket.

Dyrepolitiet er også et godt grep, som jeg er glad for at vi nå jobber mot på landsbasis. Dette er imidlertid et tiltak som retter opp skade der den allerede er skjedd, og som også har et menneskelig perspektiv. Det er slik, som det også ble sagt i går, at mennesker som mishandler dyr er mer tilbøyelige til å begå vold mot mennesker også.

Så hvem skal da snakke alle dyrenes sak gjennom hele livsløpet, på tross av de ikke er en del av matproduksjonen, ikke er husdyr eller før de er mishandlet? Hvem skal fronte dyrs egenverdi, foruten oss i Venstre?

Jeg mener det bør være et dyreombud, på lik linje med barneombudet.

I Venstre er vi kjent for å la de svake gruppene få et talerør, de gruppene som ikke selv kan fronte sin egen sak. Jeg håper derfor dere støtter forslag #415 om opprettelse av et eget dyreombud.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**