Bevar lensmannskontorene

Åse Birgitte Skjærli, landsmøtedelagat fra Akershus

– Vi må også være rusta i samfunnet for å sikre folks trygghet, så Åse Birgitte Skjærli til Venstres landsmøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Åse Birgittes tale til landsmøtet

Etter avsluttet politireform skal politiet oppfylle lokal tilstedeværelse, god lokalkunnskap, bred kontaktflate mot lokalsamfunn og innbyggere.

Politiet skal vektlegge og balansere, drive forebygging, ordenstjeneste, etterforskning og beredskap.

Nøkkelen til dette ligger fortsatt hos lensmannskontorene. De er virkemiddelet vi må bruke for å oppnå målsetningene i reformen. Deres lokale tilstedeværelse, kontaktflate, kunnskap om lokal kultur og geografi vil aldri og skal aldri erstattes av – utrykningspoliti, kripos, spesialenheter eller utlendingsenheten.

Lensmannskontorene setter folk først, de kjenner ungdommene som er i ferd med å falle utenfor og griper inn før det skjer. Det er alltid mer samfunnsøkonomisk å forebygge enn å reparere.

Tradisjonell kriminalitet blir ikke borte, selv om vi møter ny, grenseoverskridende og organisert kriminalitet, vi må også være rusta i samfunnet for å sikre folks trygghet.

Vedtak i landsmøtet

Venstres landsmøte vedtok at bærebjelken i det norske politiet er, og fortsatt skal være, lensmannskontorene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**