Depresjon – vi trenger et bedre behandlingstilbud

Rebekka Borsch
Foto: Hurum Venstre

I anledning Verdens helsedag har stortingskandidat Rebekka Borsch skrevet om hvor viktig god psykisk helse er for unges utvikling og evne til å mestre utfordringer som man møter senere i livet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

I dag er det verdens helsedag, og årets tema er depresjon. Det er jeg glad for. Temaet er veldig viktig og berører mange mennesker. Depresjon kan ramme folk i alle aldre, med alle bakgrunner, fra alle land.

Depresjon gjør det vanskelig å fungere i hverdagen og kan få alvorlige konsekvenser for forholdet til familie og venner, jobb, skole og sosialt samvær. I verste fall kan det føre til selvskading og selvmordstanker.

Vi må bli flinkere til å snakke om tilstanden og utrydde fordommer rundt depresjon. Som politiker ønsker jeg å jobbe for et bedre behandlingstilbud for alle som rammes av depresjon, og særlig ungdom.

Psykiske lidelser, depresjoner og selvmord blant ungdom er en utfordring. Det er spesielt viktig å forebygge psykiske lidelser i ung alder. God psykisk helse er viktig for unges utvikling og evnene til å mestre utfordringer som man møter senere i livet. Studier viser at halvparten av dem som utvikler psykiske problemer får de første symptomene før fylte 24 år.

Å ha noen å snakke med når man trenger det kan være til stor hjelp for mange. Da er problematisk at helsesøster bare er på skolen et par ganger i uka. Derfor vil jeg jobbe for flere helsesøstre i skolene. Skolehelsetjenesten brukes av halvparten av elevene dersom helsesøster er regelmessig tilstede.

Ikke minst har helsesøster på ungdomsskoler og i videregående skole stor betydning for å forebygge eller tidlig avdekke psykiske og psykososiale lidelser. Venstre har sørget for midler til flere helsesøstre, men her må vi fortsatt gjøre en jobb i årene som kommer.

Jeg er glad for at partiet mitt har prioritert ungdoms psykiske helse i det nye stortingsvalgprogrammet.

Jeg vil jobbe for at alle kommuner i Buskerud skal få tilbud om rask psykisk helsehjelp og egen psykolog.

Skolehelsetjenesten brukes av halvparten av elevene dersom helsesøster er regelmessig tilstede.

Det er en hjertesak for meg å sikre bedre hjelp til unge og gamle som sliter med for eksempel angst eller depresjon. De må få hjelp før de blir alvorlig syke. Tenk hvor mye det betyr for den enkeltes livskvalitet!

Venstre vil gi mennesker med psykiske lidelser et bedre behandlingstilbud. Psykisk syke har krav på gode tjenester som samtidig gjør det mulig at man i størst mulig grad kan fungere i sitt eget nærmiljø.

Lage en opptrappingsplan for psykisk helse, med særskilt fokus på barn og unge og gi psykologer rett til å sykemelde pasienter de har i behandling.

Vi vil også opprette et lavterskel psykologtilbud med statlig tilskudd i kommunehelsetjenesten, hvor det skal være mulig å få behandling uten henvisning.

 

Rebekka Borsch

Stortingskandidat
Buskerud Venstre

Følg Rebekka på Facebook:
Rebekka Borsch – Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**