Ti sykehus i Innlandet?

En ung gutt besøker sykehuset for en helsesjekk., Foto: ACF

På felles fylkesting for Oppland og Hedmark før påske gikk flertallet i begge fylkesting inn for en sykehusstruktur med ett felles hovedsykehus i nærheten av Mjøsbrua. Men hva vedtok de egentlig?

Sykehuset Innlandet har i det siste begynt å snakke om at en kan tenke seg en gradvis utbygging av et nytt hovedsykehus i noe mindre skala enn tidligere skissert, og der det også antydes fortsatt sykehusaktivitet i dagens sykehus. Dette er ikke utredet og dette er ikke forpliktende for Sykehuset Innlandet.

En kan ikke vedta framtidig sykehusstruktur basert på løse tanker!

Begge fylkesting la imidlertid dette til grunn og gikk inn for et felles hovedsykehus ved Mjøsbrua, men med klare forutsetninger knyttet til vedtakene. I Hedmark er det krav om fortsatt akuttsykehus på Tynset og Kongsvinger, i tillegg til en utvidet rolle for sykehuset i Elverum. I Oppland er det en klar forutsetning at det fortsatt skal være aktivitet ved sykehusene i Gjøvik og Lillehammer og at Sykehuset Innlandet skal bidra med både økonomiske og faglige ressurser til de lokalmedisinske sentrene på Otta og Fagernes. Ikke bare det, men de vil også ha bidrag til et nytt LMS på Hadeland.

Det betyr i så fall fire sykehus i Hedmark to sykehus og tre LMS’er i Oppland, samt ett nytt hovedsykehus i storbyen Moelv (eller i metropolen Biri), til sammen NI lokasjoner utenom hovedsykehuset som Sykehuset Innlandet skal bidra med ressurser og fagpersoner til. Fylkestinget i Oppland har lagt til grunn et likeverdig sykehustilbud i hele innlandet, og da må enten tilbudet på Tynset og Kongsvinger reduseres eller Fagernes og Otta oppgraderes.

Dette er høyst usikre modeller, både økonomisk og faglig. Og dette er ikke modeller som er utredet av Sykehuset Innlandet. Men signalet som er gitt fra fylkestingene er altså ”ett felles hovedsykehus ved Mjøsbrua”. Tilleggskravene kommer mest sannsynlig aldri til å kunne bli oppfylt.

Folk bør være klar over at sykehusene er statens ansvar. LMS’ene er primært kommunenes ansvar. Dagens 48 kommuner i innlandet er på ingen måte klar for å inngå i en slik modell. Og flertallet i fylkestingene har jo vegring mot å gjøre noe med kommunestrukturen.

Nylig vedtatt nasjonal sykehusplan forutsetter at sykehusene jobber i team. Den nasjonale sykehusplanen definerer store akuttsykehus med befolkningsgrunnlag på 60 – 80.000 innbyggere. Det betyr at Oppland og Hedmark langt på veg allerede har sykehus riktig plassert.

De store regionsykehusene ligger i byer som Oslo, Bergen og Trondheim. Det virker litt virkelighetsfjernt å planlegge for et stort regionsykehus for Innlandet, for vi har ikke den befolkningskonsentrasjonen som skal til. Det er ganske kreativt å døpe om Moelv til Mjøsbyen og så utvide bygrensa til langt opp i Valdres. Det blir jo ikke noen storby for det! Vi må jo forholde oss til virkeligheten!

Venstre vil ha 3 store akuttsykehus i Innlandet. Ikke på Tynset, Kongsvinger og Moelv, men på Elverum, Gjøvik og Lillehammer. Her kan innbyggerne få dekket det aller meste av sine plager, samtidig som vi vil ha kort veg til landets beste spesialister i vårt regionsykehus i Oslo.

Roger Granum – fylkesleder

Oppland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**