Nyhetsbrev for Mars og April 2017

Her kommer en oppdatering på hva Oppdal Venstre har vært opptatt av den siste tiden og møtet 5. April.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Skolepolitikk

I dette møtet var særlig skole- og oppvekst et veldig viktig tema, tilstandsrapporten for barneskolen ble lagt frem. Venstre ved Gerd-Mette Drabløs fikk gjennom et enstemmig forslag for nullvisjon om mobbing i barneskolen. Dette er vi veldig fornøyd med!

«De som mobbes fratas muligheter de som ikke opplever mobbing har. Som skoleeier skal vi sørge for å gi elevene like muligheter. Den oppgaven må vi ta på alvor» – Gerd-Mette Drabløs (V).

«Det er vi som er skoleeiere som har ansvaret. Vi skal ikke bare peke på avisoverskriftene. Foreldre får barn hjem som mobbes på skolen. Vær så snill å ikke bare ta tilstandsrapporten til orientering» ba Gerd Mette Drabløs (V)

Foreldre får barn hjem som mobbes på skolen. Vær så snill å ikke bare ta tilstandsrapporten til orientering.

Kulturhuset

Kulturhusets investeringsbehov ble tatt opp i møtet, der Inge Lauritzen presenterte sitt syn på saken. Kulturhuset er et av kommunens viktigste aktører, som det er viktig å lytte til. Kulturhussjefen ser for seg investeringer for 8,2 millioner kroner.

Interpellasjon om Sunne Kommuner

Venstre ønsker å satse på folkehelse! Det gjøres mye godt arbeid i dag, men det er gode fordeler med å tilknyttes et nasjonalt, og til dels globalt nettverk som spesialiseres på folkehelse. Slik kan man dra nytte av hverandre, dele gode erfaringer og spille hverandre gode. Derfor fremmet Venstre en interpellasjon om å tilknytte Oppdal til WHOs nettverk, Sunne Kommuner.

Parkeringsutredning

Sentrumsutvikling er en veldig viktig sak for Oppdal Venstre, og en fornuftig, fremtidsrettet utvikling er sårt trengt. Tema i dette møte var parkeringsutredningen som nylig ble klar, den foreslo å gjøre om flere parkeringsplasser i sentrum til korttidsparkeringer. Det er Oppdal Venstre enig i.

Trygve Sande hadde et endringsforslag om å utvide sonen for korttidsparkering, og etter mye frem og tilbake ble en lignende formulering til slutt vedtatt. I ordskiftet var Sande opptatt av å nyansere debatten, og også tenke på de som ikke alltid uttaler seg i media.

«Som næringsaktør selv er jeg lei av å høre om at næringslivet må ivaretas, det bor da for pokker andre folk her i bygda og! Ikke bare næringslivet» – Trygve Sande (V).

Neste kommunestyremøte finner sted 3. mai, derfor er du invitert til åpent gruppemøte 1. mai kl 20.00 på møterom Rådmannsbua på Oppdal Rådhus. Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**