Venstre kjemper for myra

 

Kampen for å stanse drenering og torvuttak på Jødahlsmåsan i Ullensaker fortsetter, mandag holdt Venstres Solveig Schytz apell på en demonstrasjon på Jødahlsmåsan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Mandag 15.mai arrangerte besteforeldrenes klimaaksjon demonstrasjon for bevaring av Jødahlsmåsan i Ullensaker. Både store og små var møtt for å markere at de ønsket stans av dreneringen som pågår og planen om utvinning av torv på Jødahlsmåsan.

Solveig Schytz, stortingskandidat for Venstre i Akershus holdt apell på demonstrasjonen. – Vi har ikke råd til å ødelegge myr. Plantene som vokser her trenger vern, fuglene og dyra som lever her trenger vern, og vi mennesker trenger myra stadig mer: I møte med klimaendringer trenger vi myra som er flomdemper mer enn noen gang før. Og verden trenger at myra får ligge i ro, for å lagre karbon. Myra er vår regnskog og konsekvensen av å dyrke opp eller grave opp myra er enorme klimagassutslipp, bare Jødahlsmåsan holder på karbon tilsvarende 290 000 tonn CO2 sa Schytz under markeringen.

Kampen for vern av Jødahlsmåsan har skapt mye oppmerksomhet rundt myras verdi både når det gjelder naturmangfold og hensyn til klimagassutslipp.

– Planen for torvuttak på Jødahlsmåsan demonstrerer at dagens lovverk ikke er godt nok, da må vi gjøre noe med lovverket, og vi er igang sa Schytz i sin tale.

Venstre har fremmet flere forslag om vern av myr i stortinget og har fått flertall i stortinget for bl.a at det skal kreves konsekvensutredning også for torvuttak på myrarealer under 1 500 dekar samt innføring av forbud mot nydyrking av myr og for at det må lages en plan for utfasing av bruk av torv.

– Det ironiske er at kampen for Jødahlsmåsan de siste åra har gjort at vi har fått et sterkere myrvern i Norge som vil redde flere andre myrer, men enda har ikke staten vært villig til å gripe inn og stanse torvuttak på Jødahlsmåsan avsluttet Schytz.

-Det finnes gode alternativer til bruke av torv som vekstmedium, stadig flere torvfrie jordprodukter tilgjengelig i butikker og hagesentre og utviklingen skjer raskt understreket Ullensaker Venstres Stein Vegar Leidal under demonstrasjonen.

Se hele talen her: https://www.youtube.com/watch?v=A9ctw_jbN2E

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**