Ap ofrer Innlandet og det grønne skiftet

- Vi er enige om at Norge skal ta en lederrolle i klimapolitikken, blant annet gjennom offensive tiltak i transportsektoren, både til lands og til vanns, sier Ketil Kjenseth., Foto: Mona Lindseth

Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth fra Oppland tar opp Ap og opposisjonens prioriteringer for Innlandet når Nasjonal transportplan behandles i Stortinget den 19. juni.

– Ap ofrer Innlandet og det grønne skiftet
Oppland Venstres stortingsrepresentant Ketil Kjenseth rister på hodet over Aps togsatsing i nasjonal transportplan og mener det vil ramme Oppland og Hedmark (Innlandet) særlig tungt.
– De tuller både med toget og med Innlandet, hevder Kjenseth og viser til at Ap foreslår å skyve hele godspakken for Innlandet på 6,5 mrd ut i intet.
– Det store problemet er at de flytter 4,5 mrd kr av dette ut av Innlandet og blant annet til Bergen, ved å foreslå å framskynde utbyggingen av dobbeltspor mellom Arna og Stanghelle, sier Kjenseth.
Arbeiderpartiet skriver i innstillingen i Nasjonal transportplan, som avgis i Transportkomiteen i dag, at de foreslår å skyve på Godspakken for å finansiere ytre IC innen 2030. I praksis innebærer dette at de vil måtte skyve på hele godspakken, totalt 18 mrd kr, til etter 2029.
– De finner pengene ved å utsette hele godspakka på 18 mrd kr til etter 2029. Det vil ramme både persontrafikken og næringslivet i Midt-Norge, i Innlandet og rundt Oslofjorden, sier Kjenseth og viser til at det i godspakka for Innlandet på 6,5 mrd kr ligger inne viktige utbedringer som krysningsspor i Gudbrandsdalen, oppgradereringer på linja og terminaltiltak på Kvam, i Storhove, på Rudshøgda samt Solør- og Kongsvingerbanen som vil sikre både bedre regularitet for persontog og økt kapasitet for gods.
Satser på havet og Vestlandet, framfor skogen og Innlandet
– Særlig for skog- og tresatsingen i Innlandet er et bedre godstilbud viktig. Nå ofrer Ap dette, samtidig som de ikke finner nok penger til å komme raskere til Lillehammer med dobbeltspor. De tuller med toget og Innlandet, gjentar Kjenseth.
– I realiteten ofrer de Innlandet for Vestlandet, og skogen for havet, sier en oppgitt Kjenseth og viser til at Ap på sitt landsmøte lanserte havnæringer som den «nye oljen» – for Norge.
Ofrer det grønne skiftet
– Alt Ap sier og gjør nasjonalt nå tyder på at de nå ofrer det grønne skiftet i Innlandet, for å vinne de «blå» velgerne langs kysten, sier Kjenseth.
Stoppet selv på Hamar
Sist Ap satt i regjering, med samferdselsminister fra Sp, satte de stopp for dobbeltspor på Hamar. Nå går Ap til valg på en ny regjering i samarbeid med Sp. Sitatet under tyder på at asfalt kommer til å trumfe tog – også i en eventuell ny rødgrønn regjering:
«Då eg var samferdsleminister, var det ein kamp å hindre at jernbanen skulle få ein større del av totalen. Den jernbanesatsinga vi no ser, går på kostnad av distrikt og andre transportformer, seier Liv Signe Navarsete (Sp) (Firda,29.03.2017)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**