Justisministeren skal lytte til Nes

Foto: Baard Salvesen/Venstre

Justisminister, Per-Willy Amundsen tar turen til Nes førstkommende mandag for å snakke om ungdom, kriminalitet og forebygging. Politimester i Nes, Steven Hasseldal, og politikontakt Gunnar Foseid deltar også.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Stortingsrepresentant Abid Raja og Nes Venstre har tatt initiativet til møtet, og Raja forventer at justisministeren får med seg mange gode innspill fra de som har gode erfaringer fra arbeid med barn og unge i Nes.

– Det er viktig å følge opp det forebyggende arbeidet i Nes, derfor tok jeg initiativ til dette møtet. Når lokallag er sterkt engasjert, skal vi stortingspolitikere følge opp, sier Raja.

Nes Venstre arbeidet i høst aktivt for å beholde Nes lensmannskontor. Det ble samlet inn 7189 underskrifter for bevaring av lensmannskontoret og 1200 møtte i fakkeltog.

– I 2017 har rapporter vist at det er nødvendig å øke det forebyggende arbeidet ovenfor ungdom i Nes. Det er derfor viktig at Nes ikke mister de viktige forebyggende ressursene vi har hatt, men heller får ytterligere ressurser til kommunen på dette området, sier Åse Birgitte Skjærli, lokallagsleder i Nes Venstre.

Møtet er for inviterte deltakere fra kommunen, idrettslag, kulturorganisasjoner, handelsstanden mv. I tillegg inviteres ordfører og varaordfører fra barn- og unges kommunestyre og Nes kommunestyre og ledere av politiske partier i Nes.

Hensikten med møtet er en direkte tilbakemelding til justisminister og politimester om situasjonen i Nes, samt å komme med innspill til hvordan vi kan styrke det forebyggende arbeidet ytterligere. Nes Venstre har tro på at det sitter mange ildsjeler hos de som allerede jobber aktivt med barn og unge i Nes, som kan ha gode erfaringer og innspill å komme med.

Spørsmål om arrangementet? Ta kontakt med Åse Birgitte Skjærli på [email protected] eller mob 93031257.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**