Ta vare på det historiske Oslo

Foto: Torild Jørgensen

Oslo sentrum har vært gjenstand for debatt i lang tid. Ofte er denne debatten knyttet til hvordan vi skal gjøre bysentrum, Kvadraturen, mer attraktivt for befolkningen og næringslivet. Et godt sted å begynne er ved ikke å rive vekk det som er igjen av det historiske Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Kvadraturen har lenge vært en utfordring. Området har vært preget av høy andel kontorer og næringslokaler, mens nesten ingen andre enn hotellgjester bor i sentrum lenger. Å øke andelen boliger er et viktig virkemiddel for å få mer liv i Kvadraturen også etter arbeidstid.

I den sammenheng er forslag om å bygge boliger i Skippergata et kjærkomment initiativ. Det kan likevel ikke aksepteres da det foreslås å rive en godt bevart bygård som er en del av den historiske murbyen Oslo. Høyre viser skremmende lite forståelse for dette perspektivet i saken når de støtter riveplanene for bygården som Riksantikvaren mener er en del av et område med nasjonal verneverdi. Det kan ikke være sånn at vi må rive den historiske byen for å få den til å fungere bedre.Gamle Oslo

Selvfølgelig må man også i Kvadraturen kunne bygge om og gjøre endringer i bygningsmassen. Poenget er at det må gjøres med respekt for de kulturhistoriske verdiene og den bygningsstrukturen som allerede finnes i byen og som er en del av Oslos identitet. For Venstre er det viktig at vi utvikler byen med kvalitet. Byantikvaren i Oslo har vist hvordan vi kan utvikle Kvadraturen uten å ødelegge den historiske byen. Vi anbefaler utbyggerne å lytte til Byantikvaren og bygge boliger på de eiendommene som ikke har historisk verneverdi.

Dessverre valgte byrådet i Oslo å kjøpe Myntgata 2 for 338,2 millioner kroner. Byrådet har selv innrømmet at de ikke helt vet hva de skal bruke den fredede eiendommen til, men muligheten for å utvikle området til et boligkvartal midt i Oslo sentrum må anses for tapt. Her kunne man ha klart å kombinere hensynet til vern av en historisk bygning med behovet for flere boliger i Kvadraturen på en god måte.

Det har vært en positiv utvikling i Kvadraturen de siste årene. Mye av dette skyldes gateopprustningen i Prinsens gate og Tollbugata som har satt av mer plass til forgjengere og to stopp på trikkelinjen. Vi ser nå effekten av kommunens investering ved at gårdeierne i området også gjør arbeider på sine bygårder og åpner førsteetasjene for ny næringsvirksomhet som tiltrekker seg folk og aktivitet. Dette er måten Oslo må jobbe for bedre byliv i Kvadraturen.

Denne gateopprustningen må fortsette i Rådhusgata etter at man har fullført arbeidet i Tollbugata, slik at man gradvis får et bedre tilrettelagt gatenettverk i Kvadraturen med bedre plass til mennesker og effektiv transport med trikk, buss og sykkel gjennom sentrum. Gjennom riktig virkemiddelbruk og samarbeid mellom det offentlige og de private grunneierne kan Kvadraturen igjen bli et levende sentrum i Oslo.

 

Ola Elvestuen (Venstre)

2.kandidat i Oslo

 

En forkortet versjon av dette innlegget sto på trykk i Aftenposten den 17.august 2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**