Til innhold

Ola Elvestuen

Stortingsrepresentant og kandidat Ola Elvestuen

Det må bli enklere å ta grønne valg.

Ola Elvestuen er stortingsrepresentant for Oslo og tidligere nestleder i Venstre. Ola var, fra januar 2018 til januar 2020, klima- og miljøminister i Erna Solbergs regjering

Ola er født i 1967 og kommer fra Toten. Han bor i Oslo med sin kone. Elvestuen fikk som følge av sitt langvarige engasjement for naturvern en vepseart, Aphelinus elvestueni, oppkalt etter seg i 2013.

Som miljøpolitiker er Ola opptatt av å:

  • jobbe for et rent hav, fritt for plast og søppel, og en levende Oslofjord
  • verne sårbar natur og stanse letevirksomhet etter olje og gass
  • sørge for at det blir lettere å reise miljøvennlig
  • kutte klimagassutslipp, så vi når målene i Paris-avtalen

Verv

Ola har jobbet med klima- og miljøspørsmål hele sin politiske karriere, og var leder av Stortingets energi- og miljøkomité i 2013-2017. Han har også vært byråd for miljø- og samferdsel i Oslo og ledet Byutviklingskomiteen i Oslo bystyre fra 2003-2011.

Fra 2021 er Elvestuen medlem av Energi- og miljøkomiteen. I tillegg skygger han Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Elvestuen var fra 2008 til 2019 nestleder i Venstre. Han har jobbet som byråd for miljø og samferdsel i Oslo siden 2011, og er valgt inn på Stortinget for Oslo.

Ola ble første gang valgt inn i Oslo bystyre i 2003, og på Stortinget i 2013.

Erfaring

Ola studerte 1989–1994 til cand.mag. ved Universitetet i Oslo, med sosialantropologi, mellomfag i statsvitenskap samt mellomfag og påbegynt hovedfag i historie i fagkretsen. Han har gjennomført sjefskurset ved Forsvarets høgskole.