Sykepleierløft: Sykepleierne fortjener mer støtte!

Rebekka Borsch
Rebekka Borsch, Foto: Sveinung Bråthen

Dessverre er situasjonen i dag slik at mange kommuner over hele landet har sykepleiermangel, skriver stortingskandidat Rebekka Borsch (V). Hun støtter Norsk Sykepleierforbund (NSF) som krever et sykepleierløft.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Sykepleiere er den gruppen som er vanskeligst å rekruttere av alle yrkesgrupper. Og ifølge Navs bedriftsundersøkelse er sykepleieryrket det yrket i Norge med størst mangel på arbeidskraft. Ifølge Nav mangler det 3.600 sykepleiere, en økning fra 2016 og 2015.

Da er det ekstra gledelig å lese i Drammens Tidende at sykepleierutdanninger opplever stor pågang og over hele landet er det rekordhøye poenggrenser for å komme inn. Opptakskravet til sykepleierstudiet i Drammen har steget kraftig. Sykepleierutdanningen er den mest populære hos norske studenter, ifølge tall fra årets hovedopptak til høyere utdanning. Tallene viser at 16.015 hadde utdanningen som førstevalg, en økning på 1000 førstevalgssøkere sammenlignet med fjoråret. Dette bør gi yrket høyere status.

Rebekka Borsch (V) vil jobbe for gode lønns- og arbeidsvilkår, gode fagmiljøer og flere heltidsstillinger for sykepleierne.

Rebekka Borsch (V) vil jobbe for gode lønns- og arbeidsvilkår, gode fagmiljøer og flere heltidsstillinger for sykepleierne.

Det er politikernes jobb å stoppe den stigende mangelen på sykepleiere. Vi må sørge for at det blir gode lønns- og arbeidsvilkår, gode fagmiljøer og flere heltidsstillinger for sykepleierne. I dag er det slik at alt for mange sykepleiere kun jobber deltid, ofte ufrivillig. I tillegg er arbeidsbelastningen tøff, både fysisk og på grunn at høyt arbeidspress.

Underbemanning i sykehjem og hjemmetjenesten er selvforsterkende. For få sykepleiere på jobb ser ut til å føre til en stor mangel på sykepleiere, og det fører til at halvparten av de som jobber i disse tjenestene vurderer å slutte. Slik kan vi ikke ha det – sykepleiere gjør en viktig jobb og fortjener mer støtte. Dette er en viktig oppgave i den kommende stortingsperioden!

Lege- og sykepleierdekningen på sykehjemmene må være høyere enn den er i dag. I tillegg må fagkompetansen innen geriatri, demens og rehabilitering styrkes. Å ansette flere sykepleiere vil hjelpe, slik at man har en kollega eller to å diskutere kompliserte sykdomstilstander og etiske dilemmaer med. Slik det er nå, er det for få sykepleiere, ikke minst i primærhelsetjenesten. Det kan gjøre at spesielt nyutdannede sykepleiere i hjemmetjenesten kan føle seg alene og usikre på det store ansvaret man har for en gruppe pasienter, ikke minst på kveldsvakt og helgevakt.

Stadig flere får behov for helsehjelp og de har gjerne sammensatte og kompliserte helseproblemer som krever høy sykepleiefaglig kompetanse. Da må man legge til rette for at den enkelte sykepleier kan få delta på flere kurs, få tid til egenstudium eller ta spesialutdanning for å øke sin kompetanse. Dette bør arbeidsgiver betale for.

Jeg er helt enig med Norsk Sykepleierforbund som krever et sykepleierløft. Rebekka Borsch (V)

Venstre vil styrke rekrutteringen til helse- og omsorgssektoren, noe som betyr at vi skal bruke mer penger slik at kommunene ansetter flere faglærte, og at flere kan jobbe heltid. Dessuten bør vi begynne med å ta i bruk mer velferdsteknologi som kan hjelpe pleietrengende og pasienter og avlaste de ansatte i helse- og omsorgssektoren.

Klarer vi ikke å få flere varme og kompetente hender i arbeid, er dette alvorlig for pasientene og for sykepleierne. Både nå og i framtiden.

Rebekka Borsch, stortingskandidat, Buskerud Venstre

Rebekka Borsch,
stortingskandidat
Buskerud Venstre

Følg meg på Facebook:
Rebekka på Tinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**