Psykologforeningen kårer Venstre til beste parti på psykisk helse

Mennesker og familier som rammes av psykisk sykdom, skal få god hjelp raskt – uansett hvor i landet de bor, mener Rebekka Borsch, Foto: Sveinung Bråthen

En av mine hjertesaker som politiker er å gi folk et bedre tilbud for psykisk helse. Psykologforeningen har testet partiene på psykisk helse. Venstre fikk terningkast 6 – som eneste parti, skriver stortingskandidat Rebekka Borsch (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Psykiske helseplager er Norges største og dyreste helseutfordring. En fjerdedel av befolkningen opplever i løpet av livet psykiske lidelser, og blant unge sliter mellom 15 og 20 prosent i hverdagen på grunn av psykiske plager.

Psykologforeningen har undersøkt alle partienes programmer og testet dem i politikk for psykisk helse. Som eneste parti kom Venstre ut av testen med høyeste terningkast: en sekser.

Psykisk helse

Det er flere grunner til at Venstre scorer så høyt. Venstre vil styrke tilbudet om medikamentfri behandling innenfor psykisk helse. Videre skal alle kommuner ha et lavterskeltilbud med psykolog, og alle må kunne få psykisk helsehjelp uten henvisning fra fastlege.

For mange medfører dårlig psykisk helse frafall fra skolen eller studiet, eller de faller utenfor arbeidslivet. Det viktigste er at de som sliter skal ha et tilbud som er lett tilgjengelig; å ha noen å snakke med og noen som kan henvise dem til videre hjelp dersom man trenger det.

Psykiske sykdommer er sjelden lette å se på utsiden. Derfor er ofte terskelen for å få hjelp høy. For å kunne hjelpe flere, trenger vi et bredere lavterskel tilbud. Mennesker og familier som rammes av psykisk sykdom, skal få god hjelp raskt – uansett hvor i landet de bor. Og Norge må satse enda mer på forebygging, ikke minst når det gjelder de unge. Det er noe jeg ønsker å løfte i kommende stortingsperiode.

Helsesøstre er helt essensielt for å styrke ungdoms psykiske vern. I denne stortingsperioden har Venstre fått styrket skolehelsetjenesten med 320 millioner kroner, dette tilsvarer omtrent en helsesøster pr kommune. Men vi skal ikke gi oss der, og vi ønsker å jobbe for å få enda flere helsesøstre inn i skolen, slik at man kan få hjelp når man trenger det – ikke bare onsdag mellom 09 og klokken 12. I tillegg ønsker vi også å få flere psykologer inn i skolehelsetjenesten og styrke tilbudet i studenthelsetjenesten.

Tidlig innsats og et lavterskeltilbud i alle kommunene kan være helt essensielt for en styrket livskvalitet. Norge trenger en mye større satsning på psykisk helse. Vi trenger et parti som tar kampen for de som har det vondt. Venstre er dette partiet.

Rebekka Borsch Rebekka Borsch,
stortingskandidat
Buskerud Venstre

Følg meg på Facebook: Rebekka på Tinget

Her kan du lese hele testen til Norsk Psykologforbund

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**