Venstres valgkampløfter: Vi heier på bedrifter og gründere

Foto: Sveinung Bråthen

Venstre har seks valgkampløfter til gründere og småbedrifter ved dette stortingsvalget, skriver stortingskandidat Rebekka Borsch (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Venstre heier på de som tør satse og skape en arbeidsplass for seg selv og noen til. For oss er det et mål at flere starter for seg selv og at vi legger til rette for at overgangen fra et ansettelsesforhold eller endt utdanning til å starte for seg selv blir enklest mulig.

Det at vi har et mangfold av arbeidsplasser og bedrifter er utelukkende positivt. Det gjør at konkurransen bedres, at innovasjonsgraden økes og at kompetanse utvikles. Motorene i det grønne skiftet vil og må være de som gjør ting bedre og annerledes i framtiden enn det som ble gjort i fortiden.

Derfor har Venstre et langt og varig engasjement for å gjøre hverdagen litt enklere og litt mer rettferdig for selvstendig næringsdrivende og gründere.

Heldigvis har Venstre fått betydelige gjennomslag i det samarbeidet vi er en del av. Det skjedde nesten ingenting gjennom 8 rødgrønne år. Forslag etter forslag fra Venstre og de øvrige partiene ble stemt ned. Nå er det en helt annen vilje til å gjøre noe.

Venstre har i de siste 4 årene fått betydelige gjennomslag for vår politikk: Rettighetene knyttet til omsorg for egne barn (bl.a. ved sykdom) er likestilt med vanlige ansatte, skattefordelene knyttet til egen pensjon er betydelig forbedret og sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende er endelig bli bedret. For første gang noen sinne.

Dessuten er tilgangen på kapital betydelig styrket, blant annet gjennom nye støtteordninger, investeringsmandatet til Investinor, en styrket inkubatorsatsing hos SIVA og et lavere skattenivå.

Venstre har seks valgkampløfter til gründere og småbedrifter:

  1. Fritak for arbeidsgiveravgift for nystartede bedrifter. Effektivt tiltak som stimulerer til å ansette flere.
  2. Et bedre og mer rettferdig skattesystem for gründere og enkeltpersonforetak.
  3. Kraftig opprydning i regelverk spesielt for de minste bedriftene. Vi vil adoptere den britiske «one in – two out» ordningen. For hver krone bedriftene blir belastet i kostnader knyttet til nye regler og skjemaer skal kostnader tilsvarende to kroner forsvinne gjennom opprydning og sanering av gamle regler og skjemaer.
  4. Fortsette forbedring av de sosiale ordningene for selvstendig næringsdrivende. Vi har tatt store skritt i rett retning, men vi er ikke i mål.
  5. Legge mer til rette for kvinnelige gründere og for innovasjon i offentlig sektor.
  6. Foreslå et bunnfradrag på minst ti millioner kroner i formuesskatten.

Stortingskandidat Rebekka Borsch

Rebekka Borsch,
Stortingskandidat
Buskerud Venstre

Følg Rebekka på Facebook:
Rebekka på Tinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**