Nyetablerte og unge bedrifter skaper flest nye arbeidsplasser

Lars Peder Nordbakken, leder i Gjerdrum Venstre, Foto/ill: Marte Aubert/Venstre

De fleste av oss er enig i at arbeidet inntar en helt spesiell plass i våre liv og utgjør selve grunnlaget for vår velferd og våre fremtidsperspektiver. Vi vet også at bortfallet av gamle arbeidsplasser trenger å bli erstattet med nye arbeidsplasser, og at antallet nye arbeidsplasser som skapes er av stor betydning for vekst i sysselsetting og lav ledighet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Er det ikke derfor litt rart at følgende spørsmål har fått så liten oppmerksomhet i årets valgkamp: Hvor kommer de nye arbeidsplassene fra?

En vanlig forestilling i Norge er at det først og fremst er de store etablerte bedriftene som skaper de nye arbeidsplassene i næringslivet. Men denne forestillingen stemmer dårlig med virkeligheten. I en nylig fremlagt rapport, fra et forskningsprosjekt ledet av professor Torger Reve ved BI, ble utviklingen i antall registrerte heltids arbeidsplasser i norske selskaper i perioden 2003-2014 satt under lupen.

2 av 3 nye arbeidsplasser

Hele 2 av 3 nye arbeidsplasser i perioden 2003-2014 ble skapt i nye og unge bedrifter

Et hovedfunn var at antall arbeidsplasser i alle norske selskaper i denne perioden økte med 350.000, og at hele 2 av 3 nye arbeidsplasser ble skapt i nye og unge bedrifter, etablert i perioden 2003-2014. 1 av 10 av disse nye bedriftene, de såkalte unge vekstbedriftene, stod alene for halvparten av sysselsettingsveksten blant alle nye og unge bedrifter.

De nevnte forskningsresultatene gjaldt foretak registrert som aksjeselskaper og lignende. Tar vi i tillegg med økningen i antall selvstendige næringsdrivende i den samme perioden blir gründernes betydning for den samlede veksten i arbeidsplasser ytterligere forsterket.

Venstres politikk for nye arbeidsplasser

Venstres politikk for å gjøre det lettere og mer attraktivt å starte nye bedrifter, er derfor viktige for å skape flere nye arbeidsplasser i et Norge under omstilling. Venstre foreslår blant annet:

  • bedre tilgang til privat risikokapital
  • fjerning av arbeidsgiveravgift for de fem første ansatte i de første tre årene etter at en ny bedrift har startet opp, og
  • økt bunnfradrag for formuesskatt.

Hvis du også mener det er viktig for norsk næringsliv og norske arbeidsplasser at det finnes et parti som konsekvent kjemper for å skape bedre rammebetingelser for gründere og småbedrifter, har du en god grunn til å stemme Venstre ved dette valget.

Lars Peder Nordbakken, leder Gjerdrum Venstre
Abid Q. Raja, førstekandidat for Venstre i Akershus
Trine Skei Grande, partileder i Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**