Venstre satser på tidlig innsats

Venstre har et omfattende program for psykisk helse. Venstre viser forståelse for hvor viktig folks psykiske helse er i livet, og hvor mye samfunnet og den enkelte kan ha igjen for å forebygge. Venstre:
+ Satser på forebygging og tidlig innsats
+ Tydelig på at alle kommuner skal ha et psykisk lavterskeltilbud hvor psykolog er en del av tilbudet
+ Konkrete i forhold til barnefattigdom
+ Kvalitetsutvikling i barnevernet med jurister, barneleger og psykologer
+ Vil styrke tilbudet om medikamentfri behandling innenfor psykisk helse
+ Eget kapittel om å redusere bruken av tvang
+ Ønsker tilbud om psykisk helsehjelp uten henvisning fra fastlege

Tidlig innsats – god psykisk helse

Venstres program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**